วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล ยูโร 2020 รอบคัดเลือก มอลต้า VS สเปน

มอลต้า Vs สเปน

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/61bef8ad1f41e92ccc41cfc202953224.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#9933ff","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e22\u0e39\u0e42\u0e23 2020 \u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#9933ff","bold":true},"insert":"\u00a0\u0e21\u0e2d\u0e25\u0e15\u0e49\u0e32 VS \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#9933ff","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 26 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21\u00a02562\u00a0\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 02.45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#9933ff","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19 \u0e15\u0e48\u0e2d 3.5\/4"},{"attributes":{"align":"center","header":4},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"header":1},"insert":"\n"},{"insert":"\nMGF 24\/06\/05 \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19 2-0 \u0e21\u0e2d\u0e25\u0e15\u0e32\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34 5\u00a0\u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":1},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"\u0e21\u0e2d\u0e25\u0e15\u0e32"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA EURO\u00a0\u00a0\u00a024\/03\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e21\u0e2d\u0e25\u0e15\u0e32\u00a0\u00a0\u00a02-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e41\u0e1f\u0e42\u0e23"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a021\/11\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e21\u0e2d\u0e25\u0e15\u0e32\u00a0\u00a0\u00a01-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e41\u0e1f\u0e42\u0e23"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a018\/11\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e21\u0e2d\u0e25\u0e15\u0e32\u00a0\u00a0\u00a00-5\u00a0\u00a0\u00a0\u0e42\u0e04\u0e42\u0e0b\u0e42\u0e27"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a014\/10\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e1a\u0e08\u0e32\u0e19\u00a0\u00a0\u00a01-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e21\u0e2d\u0e25\u0e15\u0e32"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a012\/10\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e42\u0e04\u0e42\u0e0b\u0e42\u0e27\u00a0\u00a0\u00a03-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e21\u0e2d\u0e25\u0e15\u0e32"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA EURO\u00a0\u00a0\u00a024\/03\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19\u00a0\u00a0\u00a02-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INTERF\u00a0\u00a0\u00a019\/11\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19\u00a0\u00a0\u00a01-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1a\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2e\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e42\u0e01\u0e27\u0e35\u0e19\u0e32"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a016\/11\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e42\u0e04\u0e23\u0e40\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u00a0\u00a0\u00a03-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a016\/10\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19\u00a0\u00a0\u00a02-3\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INTERF\u00a0\u00a0\u00a012\/10\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e27\u0e25\u0e2a\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a01-4\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"alt":"\u00e0\u00b8\u009c\u00e0\u00b8\u00a5\u00e0\u00b8\u0081\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u0084\u00e0\u00b9\u0089\u00e0\u00b8\u0099\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b9\u00e0\u00b8\u009b\u00e0\u00b8\u00a0\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u009e\u00e0\u00b8\u00aa\u00e0\u00b8\u00b3\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b1\u00e0\u00b8\u009a spain euro 2020"},"insert":{"image":"http:\/\/blog.sbobet.com\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Sergio-Ramos-Spain.jpg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"header":1},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e2d\u0e25\u0e15\u0e49\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e14\u0e35\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e23\u0e48\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e22\u0e31\u0e07\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e21\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e41\u0e1f\u0e42\u0e23\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49 2-1 \u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19\u0e1e\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e34\u0e48\u0e21\u0e08\u0e39\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e15\u0e34\u0e14\u0e01\u0e47\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e40\u0e01\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e21\u0e32 2 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e27\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e15\u0e32\u0e21\u0e04\u0e32\u0e14"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"\u0e40\u0e23\u0e17\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32 \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19 \u0e15\u0e48\u0e2d 3.5\/4 \u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e15\u0e32\u0e21\u0e04\u0e32\u0e14\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e34\u0e07\u0e14\u0e38\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e07\u0e01\u0e47\u0e04\u0e07\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e48\u0e22\u0e32\u0e01\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e41\u0e19\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e43\u0e08\u0e22\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e27\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e01\u0e25\u0e31\u0e27\u0e08\u0e30\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e0b\u0e30\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19 \u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e23\u0e01\u0e47\u0e15\u0e32\u0e21\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e34\u0e07\u0e14\u0e38\u0e27\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1b"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u00a0\u0e21\u0e2d\u0e25\u0e15\u0e49\u0e32 1-5 \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"}]