วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล ลาลีกา สเปน เลกาเนส VS เลบานเต้

เลกาเนส Vs เลบันเต้

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/2f70d6e541c1fe375ae19ec84d6fa3d0.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#9933ff","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e25\u0e32\u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32 \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#9933ff","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e25\u0e01\u0e32\u0e40\u0e19\u0e2a VS \u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#9933ff","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 04 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21\u00a02562\u00a0\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 03.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#9933ff","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e40\u0e25\u0e01\u0e32\u0e40\u0e19\u0e2a \u0e15\u0e48\u0e2d 0.5"},{"attributes":{"align":"center","header":4},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e23\u0e27\u0e21\u0e17\u0e38\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22"},{"attributes":{"header":1},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SPA D1\u00a0\u00a0\u00a028\/10\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49\u00a0\u00a0\u00a02-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e01\u0e32\u0e40\u0e19\u0e2a"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SPA D1\u00a0\u00a0\u00a008\/05\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e01\u0e32\u0e40\u0e19\u0e2a\u00a0\u00a0\u00a00-3\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SPA D1\u00a0\u00a0\u00a020\/12\/17\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49\u00a0\u00a0\u00a00-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e01\u0e32\u0e40\u0e19\u0e2a"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SPA D2\u00a0\u00a0\u00a015\/02\/04\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49\u00a0\u00a0\u00a01-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e01\u0e32\u0e40\u0e19\u0e2a"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SPA D2\u00a0\u00a0\u00a014\/09\/03\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e01\u0e32\u0e40\u0e19\u0e2a\u00a0\u00a0\u00a00-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SPA D2\u00a0\u00a0\u00a020\/04\/03\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49\u00a0\u00a0\u00a04-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e01\u0e32\u0e40\u0e19\u0e2a"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SPA D2\u00a0\u00a0\u00a017\/11\/02\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e01\u0e32\u0e40\u0e19\u0e2a\u00a0\u00a0\u00a00-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34 5\u00a0\u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":1},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e25\u0e01\u0e32\u0e40\u0e19\u0e2a"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SPA D1\u00a0\u00a0\u00a024\/02\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e01\u0e32\u0e40\u0e19\u0e2a\u00a0\u00a0\u00a01-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1a\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SPA D1\u00a0\u00a0\u00a017\/02\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e25 \u0e42\u0e0b\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e14\u0e32\u0e14\u00a0\u00a0\u00a03-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e01\u0e32\u0e40\u0e19\u0e2a"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SPA D1\u00a0\u00a0\u00a010\/02\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e01\u0e32\u0e40\u0e19\u0e2a\u00a0\u00a0\u00a03-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e25 \u0e40\u0e1a\u0e15\u0e34\u0e2a"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SPA D1\u00a0\u00a0\u00a005\/02\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e23\u0e32\u0e42\u0e22\u0e48 \u0e1a\u0e32\u0e40\u0e22\u0e01\u0e32\u0e42\u0e19\u0e48\u00a0\u00a0\u00a01-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e01\u0e32\u0e40\u0e19\u0e2a"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SPA D1\u00a0\u00a0\u00a027\/01\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e01\u0e32\u0e40\u0e19\u0e2a\u00a0\u00a0\u00a02-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e2d\u0e2d\u0e34\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e4c"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SPA D1\u00a0\u00a0\u00a025\/02\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49\u00a0\u00a0\u00a01-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e25 \u0e21\u0e32\u0e14\u0e23\u0e34\u0e14"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SPA D1\u00a0\u00a0\u00a016\/02\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e15\u0e49\u0e32 \u0e1a\u0e35\u0e42\u0e01\u0e49\u00a0\u00a0\u00a01-4\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SPA D1\u00a0\u00a0\u00a012\/02\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e25\u0e32\u0e40\u0e1a\u0e2a\u00a0\u00a0\u00a02-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SPA D1\u00a0\u00a0\u00a002\/02\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49\u00a0\u00a0\u00a00-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e01\u0e15\u0e32\u0e40\u0e1f\u0e48"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SPA D1\u00a0\u00a0\u00a026\/01\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e0b\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e48\u0e32\u00a0\u00a0\u00a05-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"alt":"\u00e0\u00b8\u009c\u00e0\u00b8\u00a5\u00e0\u00b8\u0081\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u0084\u00e0\u00b9\u0089\u00e0\u00b8\u0099\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b9\u00e0\u00b8\u009b\u00e0\u00b8\u00a0\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u009e\u00e0\u00b8\u00aa\u00e0\u00b8\u00b3\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b1\u00e0\u00b8\u009a levante fc 2019"},"insert":{"image":"https:\/\/www.imageservera.com\/uploadedimages\/201903\/Mar01\/CR_Leganes-vs-Levante-1279.jpg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"header":1},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e25\u0e01\u0e32\u0e40\u0e19\u0e2a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e14\u0e35\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e22\u0e48\u0e22\u0e31\u0e07\u0e04\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e44\u0e27\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e02\u0e49\u0e07\u0e44\u0e1b 25 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e21\u0e35 30 \u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e2b\u0e48\u0e32\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e42\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e01\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e14\u0e23\u0e47\u0e2d\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e14\u0e40\u0e08\u0e19\u0e41\u0e15\u0e48\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e16\u0e36\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e15\u0e23\u0e32\u0e22\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19 25 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e21\u0e35 30 \u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\n\n\u0e40\u0e23\u0e17\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32 \u0e40\u0e25\u0e01\u0e32\u0e40\u0e19\u0e2a \u0e15\u0e48\u0e2d 0.5 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e46\u0e41\u0e21\u0e49\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e08\u0e30\u0e41\u0e22\u0e48\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e41\u0e15\u0e48\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e27\u0e49\u0e14\u0e39\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u00a0\u0e40\u0e25\u0e01\u0e32\u0e40\u0e19\u0e2a 1-1 \u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"}]