วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล บุนเดสลีกา เยอรมัน ฮันโนเวอร์ VS RB ไลป์ซิก

ฮันโนเวอร์ 96 Vs RB ไลป์ซิก

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/c7bf8de7a3b6b0e7169c352009471d21.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e1a\u0e38\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2a\u0e25\u0e35\u0e01\u0e32 \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e2e\u0e31\u0e19\u0e42\u0e19\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c VS RB \u0e44\u0e25\u0e1b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 1 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u00a02562\u00a0\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 02.30 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e44\u0e25\u0e1b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e01 \u0e15\u0e48\u0e2d 1"},{"attributes":{"align":"center","header":4},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#9933ff","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e23\u0e27\u0e21\u0e17\u0e38\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22"},{"attributes":{"header":1},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"GER D1\u00a0\u00a0\u00a015\/09\/18\u00a0\u00a0\u00a0RB \u0e25\u0e35\u0e1a\u0e0b\u0e34\u0e01\u00a0\u00a0\u00a03-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2e\u0e31\u0e19\u0e42\u0e19\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c 96"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"GER D1\u00a0\u00a0\u00a031\/03\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2e\u0e31\u0e19\u0e42\u0e19\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c 96\u00a0\u00a0\u00a02-3\u00a0\u00a0\u00a0RB \u0e25\u0e35\u0e1a\u0e0b\u0e34\u0e01"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"GER D1\u00a0\u00a0\u00a004\/11\/17\u00a0\u00a0\u00a0RB \u0e25\u0e35\u0e1a\u0e0b\u0e34\u0e01\u00a0\u00a0\u00a02-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2e\u0e31\u0e19\u0e42\u0e19\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c 96"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#9933ff","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34 5\u00a0\u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":1},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"\u0e2e\u0e31\u0e19\u0e42\u0e19\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c 96"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"GER D1\u00a0\u00a0\u00a026\/01\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e42\u0e1a\u0e23\u0e38\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17\u0e21\u0e38\u0e19\u0e14\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a05-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2e\u0e31\u0e19\u0e42\u0e19\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c 96"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"GER D1\u00a0\u00a0\u00a019\/01\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2e\u0e31\u0e19\u0e42\u0e19\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c 96\u00a0\u00a0\u00a00-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e41\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e1a\u0e23\u0e40\u0e21\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF\u00a0\u00a0\u00a013\/01\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2e\u0e31\u0e19\u0e42\u0e19\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c 96\u00a0\u00a0\u00a04-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e2e\u0e23\u0e32\u0e40\u0e04\u0e34\u0e48\u0e25\u0e2a\u0e4c \u0e2d\u0e31\u0e25\u0e21\u0e35\u0e42\u0e23\u0e48"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF\u00a0\u00a0\u00a009\/01\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e0b\u0e39\u0e25\u0e40\u0e15\u0e49 \u0e27\u0e32\u0e40\u0e23\u0e40\u0e01\u0e21\u00a0\u00a0\u00a03-3\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2e\u0e31\u0e19\u0e42\u0e19\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c 96"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF\u00a0\u00a0\u00a006\/01\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2e\u0e31\u0e19\u0e42\u0e19\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c 96\u00a0\u00a0\u00a00-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e44\u0e19\u0e08\u0e4c\u0e40\u0e21\u0e40\u0e01\u0e49\u0e19"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"RB \u0e25\u0e35\u0e1a\u0e0b\u0e34\u0e01"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"GER D1\u00a0\u00a0\u00a028\/01\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17\u0e39\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e14\u0e38\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1f\u00a0\u00a0\u00a00-4\u00a0\u00a0\u00a0RB \u0e25\u0e35\u0e1a\u0e0b\u0e34\u0e01"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"GER D1\u00a0\u00a0\u00a020\/01\/19\u00a0\u00a0\u00a0RB \u0e25\u0e35\u0e1a\u0e0b\u0e34\u0e01\u00a0\u00a0\u00a00-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e42\u0e1a\u0e23\u0e38\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17\u0e21\u0e38\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF\u00a0\u00a0\u00a013\/01\/19\u00a0\u00a0\u00a0RB \u0e25\u0e35\u0e1a\u0e0b\u0e34\u0e01\u00a0\u00a0\u00a01-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e42\u0e27\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e40\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF\u00a0\u00a0\u00a012\/01\/19\u00a0\u00a0\u00a0RB \u0e25\u0e35\u0e1a\u0e0b\u0e34\u0e01\u00a0\u00a0\u00a01-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e01\u0e32\u0e25\u0e32\u0e15\u0e32\u0e0b\u0e32\u0e23\u0e32\u0e22"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"GER D1\u00a0\u00a0\u00a022\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0RB \u0e25\u0e35\u0e1a\u0e0b\u0e34\u0e01\u00a0\u00a0\u00a03-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e41\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e1a\u0e23\u0e40\u0e21\u0e19"},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/38ea98f2de6c90bbb16cf23855db83b2.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#9933ff","bold":true},"insert":"\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2e\u0e31\u0e19\u0e42\u0e19\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e07\u0e2a\u0e31\u0e22\u0e08\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07\u0e46 \u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 19 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e36\u0e48\u0e07\u0e21\u0e35 11 \u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07 2 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e16\u0e36\u0e07 12 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e01\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e07 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e44\u0e25\u0e1b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e01\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e46 \u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e15\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e17\u0e33\u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e23\u0e01\u0e47\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e22\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e38\u0e42\u0e23\u0e1b"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\u0e40\u0e23\u0e17\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32 \u0e44\u0e25\u0e1b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e01 \u0e15\u0e48\u0e2d 1 \u0e08\u0e31\u0e14\u0e27\u0e48\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e07\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e23\u0e48\u0e16\u0e49\u0e32\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e28\u0e31\u0e01\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e21\u0e49\u0e08\u0e30\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e21\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e47\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e44\u0e14\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e22\u0e32\u0e01\u0e41\u0e25\u0e30\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e22\u0e34\u0e07\u0e02\u0e32\u0e14\u0e01\u0e47\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 \u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e08\u0e31\u0e14\u0e44\u0e25\u0e1b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e01\u0e25\u0e38\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e25\u0e22"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e2e\u0e31\u0e19\u0e42\u0e19\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c 3-0 RB \u0e44\u0e25\u0e1b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e01"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"}]