วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล สเปน โกปา เดล เรย์ คิโรน่า VS เรอัล มาดริด

คิโรน่า Vs เรอัล มาดริด

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/9c56024506b1c503db0aee0c5b47fc35.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#0066cc"},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19 \u0e42\u0e01\u0e1b\u0e32 \u0e40\u0e14\u0e25 \u0e40\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32 VS \u0e40\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e25 \u0e21\u0e32\u0e14\u0e23\u0e34\u0e14"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0066cc","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : 03.30 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0066cc","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e40\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e25 \u0e21\u0e32\u0e14\u0e23\u0e34\u0e14 \u0e15\u0e48\u0e2d 0.5\/1"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"SPA CUP 25\/01\/19 \u0e40\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e25 \u0e21\u0e32\u0e14\u0e23\u0e34\u0e14* 4-2 \u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32\nSPA D1 27\/08\/18 \u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32 1-4 \u0e40\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e25 \u0e21\u0e32\u0e14\u0e23\u0e34\u0e14*\nSPA D1 19\/03\/18 \u0e40\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e25 \u0e21\u0e32\u0e14\u0e23\u0e34\u0e14* 6-3 \u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32\nSPA D1 29\/10\/17 \u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32 2-1 \u0e40\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e25 \u0e21\u0e32\u0e14\u0e23\u0e34\u0e14*\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"SPA D1 27\/01\/19 \u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32 0-2 \u0e1a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e42\u0e25\u0e19\u0e48\u0e32*\nSPA CUP 25\/01\/19 \u0e40\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e25 \u0e21\u0e32\u0e14\u0e23\u0e34\u0e14* 4-2 \u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32\nSPA D1 20\/01\/19 \u0e40\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e25 \u0e40\u0e1a\u0e15\u0e34\u0e2a* 3-2 \u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32\nSPA CUP 17\/01\/19 \u0e41\u0e2d\u0e15\u0e40\u0e25\u0e15\u0e34\u0e42\u0e01\u0e49 \u0e21\u0e32\u0e14\u0e23\u0e34\u0e14* 3-3 \u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32\nSPA D1 13\/01\/19 \u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32* 1-1 \u0e2d\u0e25\u0e32\u0e40\u0e1a\u0e2a\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"SPA D1 28\/01\/19 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e0d\u0e48\u0e2d\u0e25 2-4 \u0e40\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e25 \u0e21\u0e32\u0e14\u0e23\u0e34\u0e14*\nSPA CUP 25\/01\/19 \u0e40\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e25 \u0e21\u0e32\u0e14\u0e23\u0e34\u0e14* 4-2 \u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32\nSPA D1 19\/01\/19 \u0e40\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e25 \u0e21\u0e32\u0e14\u0e23\u0e34\u0e14* 2-0 \u0e40\u0e0b\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e48\u0e32\nSPA CUP 17\/01\/19 \u0e40\u0e25\u0e01\u0e32\u0e40\u0e19\u0e2a 1-0 \u0e40\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e25 \u0e21\u0e32\u0e14\u0e23\u0e34\u0e14*\nSPA D1 14\/01\/19 \u0e40\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e25 \u0e40\u0e1a\u0e15\u0e34\u0e2a 1-2 \u0e40\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e25 \u0e21\u0e32\u0e14\u0e23\u0e34\u0e14*\n\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"alt":"\u00e0\u00b8\u009c\u00e0\u00b8\u00a5\u00e0\u00b8\u0081\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u0084\u00e0\u00b9\u0089\u00e0\u00b8\u0099\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b9\u00e0\u00b8\u009b\u00e0\u00b8\u00a0\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u009e\u00e0\u00b8\u00aa\u00e0\u00b8\u00b3\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b1\u00e0\u00b8\u009a \u00e0\u00b8\u0084\u00e0\u00b8\u00b4\u00e0\u00b9\u0082\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u0099\u00e0\u00b9\u0088\u00e0\u00b8\u00b2 VS \u00e0\u00b9\u0080\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00ad\u00e0\u00b8\u00b1\u00e0\u00b8\u00a5 \u00e0\u00b8\u00a1\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u0094\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b4\u00e0\u00b8\u0094"},"insert":{"image":"http:\/\/static.siamsport.co.th\/news\/2019\/01\/25\/news201901250534747.jpg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#000080","bold":true},"insert":"\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e07\u0e01\u0e47\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e40\u0e01\u0e21\u0e41\u0e23\u0e01\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e21\u0e32 4-2 \u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e48\u0e32\u0e07 2 \u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e28\u0e31\u0e01\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e43\u0e19\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e21\u0e32\u0e14\u0e23\u0e34\u0e14 \u0e22\u0e31\u0e07\u0e04\u0e07\u0e41\u0e01\u0e23\u0e48\u0e07\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e40\u0e01\u0e21 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e21\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e1b\u0e31\u0e01\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48 : \u0e40\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e25 \u0e21\u0e32\u0e14\u0e23\u0e34\u0e14 \u0e0a\u0e19\u0e30 2-0"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"}]