วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล กระชับมิตรสโมสร

แบล็คเบิร์น โรเวอร์ Vs ลิเวอร์พูล

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/f92a465e0d8f2928a210f1988d172efa.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000"},"insert":"\u0e41\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e04\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e19 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c vs \u0e25\u0e34\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e39\u0e25"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 19 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 01.45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e25\u0e34\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e39\u0e25\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/fa88d419ef6a27414457831773d9e945.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#66a3e0","bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/7803a85f355a7bb013b17bb2f3cfb24c.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u00a0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 "},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/eab55f69a9368993fdbbc8dfefcebab9.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/2df329d98001936de1faf4f835685d3d.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19 \u0e41\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e04\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e19 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e07\u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e14\u0e35\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e07\u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 2 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e43\u0e04\u0e23\u00a0\u0e0a\u0e19\u0e30 1 \u0e41\u0e25\u0e30 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1 \u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07 1 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e25\u0e34\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e39\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e19\u0e48\u0e32\u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e08\u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e30\u0e01\u0e14\u0e04\u0e33\u0e27\u0e48\u0e32\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14 3 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32 \u0e42\u0e14\u0e22 \u0e0a\u0e19\u0e30 2 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1 \u0e22\u0e34\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49 10 \u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07 2 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e41\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e15\u0e21\u0e31\u0e19\u0e22\u0e31\u0e07\u0e04\u0e07\u0e04\u0e49\u0e33\u0e04\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e41\u0e21\u0e49\u0e08\u0e30\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e25\u0e35\u0e01\u0e15\u0e48\u0e33\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e47\u0e04\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e46\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e17\u0e48\u0e32\u0e21\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e40\u0e15\u0e47\u0e21 100 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e22\u0e31\u0e49\u0e07 \u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e39\u0e07\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : "},{"attributes":{"color":"#e60000"},"insert":"\u0e41\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e04\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e19 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c 2-2 \u0e25\u0e34\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e39\u0e25"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n"},{"insert":"\n"}]