วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล โคปา เดล เรย์ สเปน บาเลนเซีย VS สปอร์ติ้ง กิฆ่อน

บาเลนเซีย Vs สปอร์ติ้ง กิฆ่อน

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/d8df14afd591958c346fe8fb36ef8037.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0066cc","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e42\u0e04\u0e1b\u0e32 \u0e40\u0e14\u0e25 \u0e40\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0066cc","bold":true},"insert":"\u0e1a\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 VS \u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e06\u0e48\u0e2d\u0e19"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0066cc","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 15\u00a0\u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21\u00a02562\u00a0\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 03.30 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0066cc","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e1a\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e15\u0e48\u0e2d 0.5"},{"attributes":{"align":"center","header":4},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#c0392b","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34 10 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\nSPA CUP\t09\/01\/19\t\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e06\u0e2d\u0e19\t2-1\t\u0e1a\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\nSPA D1\t11\/03\/17\t\u0e1a\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\t1-1\t\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e06\u0e2d\u0e19\nSPA D1\t17\/10\/16\t\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e06\u0e2d\u0e19\t1-2\t\u0e1a\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\nSPA D1\t31\/01\/16\t\u0e1a\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\t0-1\t\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e06\u0e2d\u0e19\nSPA D1\t13\/09\/15\t\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e06\u0e2d\u0e19\t0-1\t\u0e1a\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\nSPA D1\t13\/02\/12\t\u0e1a\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\t4-0\t\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e06\u0e2d\u0e19\nSPA D1\t17\/09\/11\t\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e06\u0e2d\u0e19\t0-1\t\u0e1a\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\nSPA D1\t20\/02\/11\t\u0e1a\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\t0-0\t\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e06\u0e2d\u0e19\nSPA D1\t25\/09\/10\t\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e06\u0e2d\u0e19\t0-2\t\u0e1a\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\nSPA D1\t14\/02\/10\t\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e06\u0e2d\u0e19\t1-1\t\u0e1a\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\n"},{"attributes":{"color":"#c0392b","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34 5\u00a0\u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"\u0e1a\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\nSPA D1\t12\/01\/19\t\u0e1a\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\t1-1\t\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e32\u0e42\u0e14\u0e25\u0e34\u0e14\nSPA CUP\t09\/01\/19\t\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e06\u0e2d\u0e19\t2-1\t\u0e1a\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\nSPA D1\t05\/01\/19\t\u0e2d\u0e25\u0e32\u0e40\u0e1a\u0e2a\t2-1\t\u0e1a\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\nSPA D1\t23\/12\/18\t\u0e1a\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\t2-1\t\u0e2e\u0e39\u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e01\u0e49\u0e32\nSPA D1\t16\/12\/18\t\u0e40\u0e2d\u0e2d\u0e34\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e4c\t1-1\t\u0e1a\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\n"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e06\u0e2d\u0e19"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\nSPA D2\t12\/01\/19\t\u0e2d\u0e31\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e40\u0e15\u0e49\t1-1\t\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e06\u0e2d\u0e19\nSPA CUP\t09\/01\/19\t\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e06\u0e2d\u0e19\t2-1\t\u0e1a\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\nSPA D2\t05\/01\/19\t\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e06\u0e2d\u0e19\t1-2\t\u0e40\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e25 \u0e0b\u0e32\u0e23\u0e32\u0e42\u0e01\u0e0b\u0e48\u0e32\nSPA D2\t22\/12\/18\t\u0e25\u0e39\u0e42\u0e01\u0e49\t0-0\t\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e06\u0e2d\u0e19\nSPA D2\t16\/12\/18\t\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e06\u0e2d\u0e19\t1-0\t\u0e21\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e49\u0e32\n"},{"attributes":{"alt":"\u00e0\u00b9\u0083\u00e0\u00b8\u0099\u00e0\u00b8\u00a0\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u009e\u00e0\u00b8\u00ad\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u0088\u00e0\u00b8\u0088\u00e0\u00b8\u00b0\u00e0\u00b8\u00a1\u00e0\u00b8\u00b5 2 \u00e0\u00b8\u0084\u00e0\u00b8\u0099, \u00e0\u00b8\u009c\u00e0\u00b8\u00b9\u00e0\u00b9\u0089\u00e0\u00b8\u0084\u00e0\u00b8\u0099\u00e0\u00b8\u0081\u00e0\u00b8\u00b3\u00e0\u00b8\u00a5\u00e0\u00b8\u00b1\u00e0\u00b8\u0087\u00e0\u00b9\u0080\u00e0\u00b8\u00a5\u00e0\u00b9\u0088\u00e0\u00b8\u0099\u00e0\u00b8\u0081\u00e0\u00b8\u00b5\u00e0\u00b8\u00ac\u00e0\u00b8\u00b2, \u00e0\u00b8\u009c\u00e0\u00b8\u00b9\u00e0\u00b9\u0089\u00e0\u00b8\u0084\u00e0\u00b8\u0099\u00e0\u00b8\u0081\u00e0\u00b8\u00b3\u00e0\u00b8\u00a5\u00e0\u00b8\u00b1\u00e0\u00b8\u0087\u00e0\u00b8\u00a2\u00e0\u00b8\u00b7\u00e0\u00b8\u0099 \u00e0\u00b9\u0081\u00e0\u00b8\u00a5\u00e0\u00b8\u00b0\u00e0\u00b8\u00aa\u00e0\u00b8\u0096\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u0099\u00e0\u00b8\u0097\u00e0\u00b8\u00b5\u00e0\u00b9\u0088\u00e0\u00b8\u0081\u00e0\u00b8\u00a5\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u0087\u00e0\u00b9\u0081\u00e0\u00b8\u0088\u00e0\u00b9\u0089\u00e0\u00b8\u0087"},"insert":{"image":"https:\/\/scontent.fbkk5-8.fna.fbcdn.net\/v\/t1.0-9\/46998209_2355421137804847_6862117627330822144_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.fbkk5-8.fna&oh=427ce4f325ff67318f1b2c5e2ab1b457&oe=5CC964EC"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#c0392b","bold":true},"insert":"\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e2d\u0e04\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e32\u0e27\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e07\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b \u0e42\u0e14\u0e22\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e19\u0e31\u0e14\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e46 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e06\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e21\u0e32 2 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e15\u0e34\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e41\u0e23\u0e01\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49 2-1\n\n\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49 \u0e1a\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e15\u0e48\u0e2d 1.5 \u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e48\u0e22\u0e32\u0e01\u0e40\u0e25\u0e22\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e06\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e41\u0e04\u0e48\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e01\u0e47\u0e08\u0e30\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e21\u0e32\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e15\u0e23\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e41\u0e23\u0e01\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e21\u0e35\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e16\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30 \u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e48\u0e32\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e41\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e04\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e19 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c 1-2 \u0e19\u0e34\u0e27\u0e04\u0e32\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e34\u0e48\u0e25"},{"insert":"\n"}]