วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : เฟร้นช์ คัพ

AIK โซลน่า Vs สตารส์บูร์ก

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/1a90cb74f00266b75381864d7fcf5c4d.jpeg"}},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n09\/02\/18 \u0e40\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e47\u0e2d\u0e1a\u0e25\u0e4c \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2a\u0e15\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e01 0-3\n12\/05\/13 \u0e40\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e47\u0e2d\u0e1a\u0e25\u0e4c \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2a\u0e15\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e01 0-1\n13\/01\/13 \u0e2a\u0e15\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e47\u0e2d\u0e1a\u0e25\u0e4c 2-0\n18\/04\/07 \u0e40\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e47\u0e2d\u0e1a\u0e25\u0e4c \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e2a\u0e15\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e01 1-1\n14\/10\/06 \u0e2a\u0e15\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e47\u0e2d\u0e1a\u0e25\u0e4c 1-0\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n09\/12\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e44\u0e2e\u0e40\u0e22\u0e40\u0e23\u0e2a 1-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19)\n18\/11\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e1a\u0e34\u0e27\u0e40\u0e19\u0e48 3-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19)\n09\/02\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2a\u0e15\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e01 0-3 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32)\n25\/01\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e1a\u0e35\u0e49\u0e40\u0e0a\u0e21 2-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19)\n06\/01\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e01\u0e40\u0e0b\u0e40\u0e25\u0e04 \u0e2d\u0e0c\u0e31\u0e01\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e2d\u0e49 2-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19)\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n01\/03\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e0a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e1a\u0e25\u0e35 0-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19)\n09\/02\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e47\u0e2d\u0e1a\u0e25\u0e4c 3-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19)\n26\/01\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e25\u0e35\u0e25\u0e25\u0e4c 2-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32)\n07\/01\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e14\u0e34\u0e0c\u0e07 3-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32)\n02\/03\/17 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e41\u0e2d\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e48 1-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19)\n\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/f1b3335388acaf6f7cc26e7ce7ed3928.jpeg"}},{"insert":"\n\n\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e08\u0e30\u0e2a\u0e39\u0e2a\u0e35\u0e41\u0e15\u0e48\u0e16\u0e49\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e14\u0e35\u0e46\u0e08\u0e30\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e20\u0e32\u0e29\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e0a\u0e19\u0e30 1 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 3 \u0e41\u0e1e\u0e49 1 \u0e14\u0e39\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e43\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e07\u0e08\u0e30\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e21\u0e14\u0e39\u0e41\u0e01\u0e23\u0e48\u0e07\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e19\u0e35\u0e0b \u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e19\u0e31\u0e48\u0e19\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49 \u0e02\u0e38\u0e21\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08\u0e21\u0e32\u0e01\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e14\u0e34\u0e21 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e08\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e21\u0e32\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e25\u0e35\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e48\u0e33\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e46 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e47\u0e2d\u0e1a\u0e25\u0e4c \u0e0a\u0e19\u0e30 1 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 2 \u0e41\u0e1e\u0e49 2 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07 \u0e04\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e14\u0e39\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e27\u0e25\u0e07\u0e44\u0e1b \u0e40\u0e01\u0e21\u0e43\u0e19\u0e25\u0e35\u0e01 2 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07 \u0e01\u0e47\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e23\u0e27\u0e14\u0e21\u0e32\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07 2 \u0e19\u0e31\u0e14 \n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e1f\u0e23\u0e34\u0e4c\u0e21\u0e0a\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e22\u0e31\u0e07\u0e41\u0e23\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e35\u0e01 \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c"},{"insert":"\n"}]