วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : เอฟ เอ คัฟ

ทรานเมียร์ โรเวอร์ Vs สเปอร์ส

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/8a80b2a8344e748fd47bafefd2449849.jpeg"}},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\nENG FAC 17\/02\/02 \u0e17\u0e47\u0e2d\u0e15\u0e41\u0e19\u0e48\u0e21 \u0e2e\u0e47\u0e2d\u0e17\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c 4-0 \u0e17\u0e23\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\nENG D2\u00a0\u00a0\u00a001\/01\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e41\u0e21\u0e47\u0e04\u0e40\u0e04\u0e34\u0e48\u0e25\u0e2a\u0e1f\u0e34\u0e25\u0e14\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a01-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e17\u0e23\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\nENG D2\u00a0\u00a0\u00a029\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e17\u0e23\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a00-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e22\u0e42\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e25\nENG D2\u00a0\u00a0\u00a026\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e17\u0e23\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a03-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e21\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e04\u0e21\u0e1a\u0e4c\nENG D2\u00a0\u00a0\u00a022\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1a\u0e34\u0e27\u0e23\u0e35\u0e48\u00a0\u00a0\u00a02-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e17\u0e23\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\nENG FAC\u00a0\u00a0\u00a018\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e18\u0e4c\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17\u00a0\u00a0\u00a00-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e17\u0e23\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\nENG PR\u00a0\u00a0\u00a002\/01\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e34\u0e1f\u0e1f\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u00a0\u00a0\u00a00-3\u00a0\u00a0\u00a0\u0e17\u0e47\u0e2d\u0e15\u0e41\u0e19\u0e48\u0e21 \u0e2e\u0e47\u0e2d\u0e17\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\nENG PR\u00a0\u00a0\u00a029\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e17\u0e47\u0e2d\u0e15\u0e41\u0e19\u0e48\u0e21 \u0e2e\u0e47\u0e2d\u0e17\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a01-3\u00a0\u00a0\u00a0\u0e27\u0e39\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e41\u0e2e\u0e21\u0e1b\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e19\nENG PR\u00a0\u00a0\u00a026\/12\/18 \u00a0\u00a0\u00a0\u0e17\u0e47\u0e2d\u0e15\u0e41\u0e19\u0e48\u0e21 \u0e2e\u0e47\u0e2d\u0e17\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a05-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e21\u0e31\u0e18\nENG PR\u00a0\u00a0\u00a023\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e19\u00a0\u00a0\u00a02-6\u00a0\u00a0\u00a0\u0e17\u0e47\u0e2d\u0e15\u0e41\u0e19\u0e48\u0e21 \u0e2e\u0e47\u0e2d\u0e17\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\nENG LC\u00a0\u00a0\u00a020\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e19\u0e48\u0e2d\u0e25\u00a0\u00a0\u00a00-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e17\u0e47\u0e2d\u0e15\u0e41\u0e19\u0e48\u0e21 \u0e2e\u0e47\u0e2d\u0e17\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\n\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/ba718cdb14ff9fd20be4ef18f4bfba22.jpeg"}},{"insert":"\n\n\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34 2 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e08\u0e30\u0e14\u0e35\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e38\u0e01\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e08\u0e1a\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e08\u0e30\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e27\u0e25\u0e07\u0e21\u0e32\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23 \u0e21\u0e35\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e07\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e07 \u0e14\u0e39\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e15\u0e30\u0e08\u0e30\u0e15\u0e23\u0e32\u0e01\u0e15\u0e23\u0e33\u0e17\u0e33\u0e28\u0e36\u0e01\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e21\u0e32\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e08\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1f\u0e34\u0e15\u0e40\u0e15\u0e47\u0e21\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e04\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e19\u0e49\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e38\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e38\u0e14\u0e31\u0e19 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e19\u0e49\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e0b\u0e1f\u0e15\u0e31\u0e27\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e15\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e15\u0e30\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e46\u0e43\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e1f\u0e23\u0e34\u0e4c\u0e21\u0e0a\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c \u0e17\u0e47\u0e2d\u0e15\u0e41\u0e19\u0e48\u0e21 \u0e2e\u0e47\u0e2d\u0e17\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e22\u0e34\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22 1 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39"},{"insert":"\n\n"}]