วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : ลาลีกา

ลาซิโอ Vs คิโรน่า

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/1c0bbf30b65f46f6b7cf9205110921fe.jpeg"}},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\nSPA D1\u00a0\u00a0\u00a0 31\/03\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32\u00a0\u00a0\u00a01-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49\nSPA CUP\u00a0\u00a0\u00a029\/11\/17\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49\u00a0\u00a0\u00a01-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32\nSPA D1\u00a0\u00a0\u00a0 05\/11\/17\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49\u00a0\u00a0\u00a01-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32\nSPA CUP\u00a0\u00a0\u00a027\/10\/17\u00a0\u00a0\u00a0\u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32\u00a0\u00a0\u00a00-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49\nSPA D2\u00a0\u00a0\u00a0 13\/05\/17\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49\u00a0\u00a0\u00a02-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\nSPA D1\u00a0\u00a0\u00a0 24\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e23\u0e32\u0e42\u0e22\u0e48 \u0e1a\u0e32\u0e40\u0e22\u0e01\u0e32\u0e42\u0e19\u0e48\u00a0\u00a0\u00a02-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49\nSPA D1\u00a0\u00a0\u00a0 17\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49\u00a0\u00a0\u00a00-5\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e42\u0e25\u0e19\u0e48\u0e32\nSPA D1\u00a0\u00a0\u00a0 09\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e2d\u0e2d\u0e34\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a04-4\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49\nSPA CUP\u00a0\u00a0\u00a006\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49\u00a0\u00a0\u00a02-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e25\u0e39\u0e42\u0e01\u0e49\nSPA D1\u00a0\u00a0\u00a0 04\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49\u00a0\u00a0\u00a03-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e41\u0e2d\u0e18\u0e40\u0e25\u0e15\u0e34\u0e01 \u0e1a\u0e34\u0e25\u0e40\u0e1a\u0e32\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\nSPA D1\u00a0\u00a0\u00a0 22\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32\u00a0\u00a0\u00a01-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e01\u0e15\u0e32\u0e40\u0e1f\u0e48\nSPA D1\u00a0\u00a0\u00a0 16\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e0b\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e48\u0e32\u00a0\u00a0\u00a02-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32\nSPA D1\u00a0\u00a0\u00a0 11\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e41\u0e2d\u0e18\u0e40\u0e25\u0e15\u0e34\u0e01 \u0e1a\u0e34\u0e25\u0e40\u0e1a\u0e32\u00a0\u00a0\u00a01-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32\nSPA CUP\u00a0\u00a0\u00a006\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32\u00a0\u00a0\u00a02-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e25\u0e32\u0e40\u0e1a\u0e2a\nSPA D1\u00a0\u00a0\u00a0 02\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32\u00a0\u00a0\u00a01-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e41\u0e2d\u0e15\u0e40\u0e25\u0e15\u0e34\u0e42\u0e01\u0e49 \u0e21\u0e32\u0e14\u0e23\u0e34\u0e14\n\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/6775efe9d47a71f98c12972944aca35c.jpeg"}},{"insert":"\n\n\u0e40\u0e01\u0e21\u0e04\u0e37\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2d\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e14\u0e39\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e08\u0e30\u0e44\u0e1b\u0e15\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e25\u0e32\u0e40\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e39 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e14\u0e39\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e14\u0e35\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e23\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2d\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e43\u0e19\u0e41\u0e15\u0e48\u0e25\u0e30\u0e40\u0e01\u0e21 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e1e\u0e2d\u0e21\u0e32\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e37\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1e\u0e1a\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e42\u0e14\u0e14\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e32\u0e14\u0e39\u0e40\u0e01\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19 5 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07 2 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e49\u0e32 \u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49 \u0e14\u0e39\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e21\u0e35\u0e2d\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e0a\u0e31\u0e14 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e16\u0e49\u0e32 \u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e01\u0e21\u0e25\u0e38\u0e01\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e21\u0e01\u0e47\u0e19\u0e48\u0e32\u0e25\u0e38\u0e49\u0e19\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e1f\u0e23\u0e34\u0e4c\u0e21\u0e0a\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c \u0e25\u0e32\u0e40\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49 0 - 1 \u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32"},{"insert":"\n"}]