วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : โปตุเกส ซุปเปอร์ลีก

อาเวส Vs ปาร์ม่า

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/eaa4c49b3475dd61a1eca9f4027b16ad.jpeg"}},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\nPOR SC\u00a0\u00a0\u00a005\/08\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e15\u0e49\u00a0\u00a03-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e27\u0e2a\nPOR D1\u00a0\u00a0\u00a009\/04\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e15\u0e49\u00a0\u00a0\u00a02-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e27\u0e2a\nPOR D1\u00a0\u00a0\u00a026\/11\/17\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e27\u0e2a\u00a0\u00a0\u00a01-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e15\u0e49\nPOR Cup\u00a0\u00a0\u00a020\/01\/08\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e15\u0e49\u00a0\u00a0\u00a02-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e27\u0e2a\nPOR D1\u00a0\u00a0\u00a021\/05\/07\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e15\u0e49\u00a0\u00a0\u00a04-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e27\u0e2a\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\nPORLC\u00a0\u00a0\u00a029\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e27\u0e2a\u00a0\u00a0\u00a01-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1a\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e01\u0e49\u0e32\nPOR D1\u00a0\u00a0\u00a023\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e25\u0e40\u0e19\u0e19\u0e2a\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a05-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e27\u0e2a\nPOR Cup\u00a0\u00a0\u00a019\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e27\u0e2a\u00a0\u00a0\u00a02-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e0a\u0e32\u0e40\u0e27\u0e0b\nPOR D1\u00a0\u00a0\u00a016\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e27\u0e2a\u00a0\u00a0\u00a01-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e27\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 \u0e01\u0e34\u0e21\u0e32\u0e44\u0e23\u0e2a\u0e4c\nPOR D1\u00a0\u00a0\u00a010\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e01 \u0e1b\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e39\u0e01\u0e32\u0e25\u00a0\u00a0\u00a04-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e27\u0e2a\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\nPORLC\u00a0\u00a0\u00a031\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e25\u0e40\u0e19\u0e19\u0e2a\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a01-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e15\u0e49\nPOR D1\u00a0\u00a0\u00a023\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e15\u0e49\u00a0\u00a0\u00a02-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e23\u0e34\u0e42\u0e2d \u0e2d\u0e32\u0e1f\nPOR Cup\u00a0\u00a0\u00a019\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e15\u0e49\u00a0\u00a0\u00a04-3\u00a0\u00a0\u00a0\u0e42\u0e21\u0e44\u0e23\u0e40\u0e23\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\nPOR D1\u00a0\u00a0\u00a016\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e0b\u0e32\u0e19\u0e15\u0e32\u0e04\u0e25\u0e32\u0e23\u0e32\u00a0\u00a0\u00a01-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e15\u0e49\nUEFA CL\u00a0\u00a0\u00a012\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e01\u0e32\u0e25\u0e32\u0e15\u0e32\u0e0b\u0e32\u0e23\u0e32\u0e22\u00a0\u00a0\u00a02-3\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e15\u0e49\n\n\u0e14\u0e39\u0e17\u0e48\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e04\u0e37\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e27\u0e2a\u0e08\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e14\u0e35 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e04\u0e48\u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e22\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e17\u0e49\u0e32\u0e22\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e22\u0e31\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e48\u0e32\u0e1d\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e15\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e21\u0e325\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e27\u0e14 \u0e22\u0e34\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e15\u0e48\u0e33 \u0e43\u0e19\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e35\u0e22\u0e2a\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e15\u0e49\u0e01\u0e47\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e44\u0e1b\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e27\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e19\u0e35\u0e496\u0e40\u0e01\u0e21 \u0e44\u0e14\u0e49\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e21\u0e325 \u0e21\u0e35\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e31\u0e25\u0e40\u0e27\u0e2a \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e04\u0e07\u0e08\u0e30\u0e22\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48 \u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e15\u0e49 \u0e41\u0e19\u0e27\u0e23\u0e38\u0e01\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30 \u0e19\u0e2d\u0e01\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e47\u0e44\u0e14\u0e49\u0e25\u0e38\u0e49\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e07 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e22\u0e34\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e15\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e49\u0e32\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e1f\u0e23\u0e34\u0e4c\u0e21\u0e0a\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e15 \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e02\u0e32\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e22"},{"insert":"\n"}]