วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : โปตุเกส ซุปเปอร์ลีก

สปอร์ติ้ง ลิสบอน Vs เบเวอเรน

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/684b930d19455d32b13e97a47f99d843.jpeg"}},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\nPOR D1\u00a0\u00a0\u00a016\/04\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e25\u0e40\u0e19\u0e19\u0e2a\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a03-4\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e25\u0e34\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e19\nPORLC\u00a0\u00a0\u00a030\/12\/17\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e25\u0e40\u0e19\u0e19\u0e2a\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a01-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e25\u0e34\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e19\nPOR D1\u00a0\u00a0\u00a002\/12\/17\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e25\u0e34\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e19\u00a0\u00a0\u00a01-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e25\u0e40\u0e19\u0e19\u0e2a\u0e4c\nINT CF\u00a0\u00a0\u00a008\/07\/17\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e25\u0e34\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e19\u00a0\u00a0\u00a01-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e25\u0e40\u0e19\u0e19\u0e2a\u0e4c\nPOR D1\u00a0\u00a0\u00a007\/05\/17\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e25\u0e34\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e19\u00a0\u00a0\u00a01-3\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e25\u0e40\u0e19\u0e19\u0e2a\u0e4c\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\nPORLC\u00a0\u00a0\u00a030\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1f\u0e22\u0e40\u0e23\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\u00a0\u00a0\u00a01-4\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e25\u0e34\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e19\nPOR D1\u00a0\u00a0\u00a024\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e27\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 \u0e01\u0e34\u0e21\u0e32\u0e44\u0e23\u0e2a\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a01-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e25\u0e34\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e19\nPOR Cup\u00a020\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e25\u0e34\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e19\u00a0\u00a0\u00a05-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e23\u0e34\u0e42\u0e2d \u0e2d\u0e32\u0e1f\nPOR D1\u00a0\u00a0\u00a017\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e25\u0e34\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e19\u00a0\u00a0\u00a05-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e19\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e2d\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e32\u0e25\nUEFA EL\u00a0\u00a014\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e25\u0e34\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e19\u00a0\u00a0\u00a03-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\nPORLC\u00a0\u00a0\u00a031\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e25\u0e40\u0e19\u0e19\u0e2a\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a01-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e15\u0e49\nPOR D1\u00a0\u00a0\u00a023\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e25\u0e40\u0e19\u0e19\u0e2a\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a05-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e27\u0e2a\nPOR D1\u00a0\u00a016\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e23\u0e34\u0e42\u0e2d \u0e2d\u0e32\u0e1f\u00a0\u00a0\u00a02-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e25\u0e40\u0e19\u0e19\u0e2a\u0e4c\nPOR D1\u00a0\u00a0\u00a008\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e25\u0e40\u0e19\u0e19\u0e2a\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a01-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e0a\u0e32\u0e40\u0e27\u0e0b\nPOR D1\u00a0\u00a0\u00a001\/12\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e0b\u0e32\u0e19\u0e15\u0e32\u0e04\u0e25\u0e32\u0e23\u0e32\u00a0\u00a0\u00a02-3\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e25\u0e40\u0e19\u0e19\u0e2a\u0e4c\n\n\u0e14\u0e39\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e25\u0e34\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e19 \u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e40\u0e1a\u0e40\u0e25\u0e40\u0e19\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e15\u0e34\u0e14 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e1e\u0e2d\u0e22\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e32\u0e14\u0e39\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e40\u0e1a\u0e40\u0e25\u0e40\u0e19\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e08\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e21\u0e35 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e07\u0e40\u0e25\u0e22\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e0a\u0e31\u0e14 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e1e\u0e2d\u0e21\u0e32\u0e14\u0e39\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e04\u0e22\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e43\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e30\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e22\u0e49\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e21\u0e35\u0e43\u0e04\u0e23\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e1f\u0e23\u0e34\u0e4c\u0e21\u0e0a\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e08\u0e49\u0e32"},{"insert":"\n"}]