วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก

เซลติก Vs อลาชเคิร์ต

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/fccdeaa4d395cb0ced54734086b6aff3.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1b\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e35\u0e49\u0e22\u0e19\u0e25\u0e35\u0e01 "},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e15\u0e34\u0e01 vs \u0e2d\u0e25\u0e32\u0e0a\u0e40\u0e04\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e15"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 18 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 01.45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e40\u0e0b\u0e25\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e21"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/38798956430bad7774cbf003941a1d67.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/857c3d73d60f9022971a7c77d2e8b5f2.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u00a0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/8b8921f62f4fd01b30ef068c56013c03.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/1bd6fe36bd8f3898cb16d587eda3cfc3.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e40\u0e01\u0e21\u0e04\u0e39\u0e48\u0e19\u0e35\u0e49\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e0b\u0e25\u0e15\u0e34\u0e01 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e19\u0e31\u0e14\u0e41\u0e23\u0e01\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e16\u0e25\u0e48\u0e21\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e16\u0e36\u0e07 0-3 \u0e0a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e43\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e41\u0e23\u0e01\u0e44\u0e27\u0e49\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e01\u0e47\u0e04\u0e07\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e19\u0e49\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e21\u0e32\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e30\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e44\u0e1b \u0e41\u0e16\u0e21\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e17\u0e38\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e21\u0e32\u0e23\u0e27\u0e14 4 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08 \u0e43\u0e19\u0e02\u0e13\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e14\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23\u0e41\u0e16\u0e21\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e14\u0e35\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e21\u0e32\u0e01\u0e21\u0e32\u0e22\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e19\u0e31\u0e14\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e21\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e08\u0e30\u0e22\u0e34\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e40\u0e23\u0e17\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e27\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e25\u0e38\u0e49\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e40\u0e0b\u0e25\u0e15\u0e34\u0e01 2-0 \u0e2d\u0e25\u0e32\u0e0a\u0e40\u0e04\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e15"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"},{"insert":"\n"}]