วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : โปรตุเกส ลีกคัพ

วิตอเรีย เซตูบัล Vs บราก้า

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/b2e7a9a9a84244067c09dd5263b88daf.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e38\u0e40\u0e01\u0e2a \u0e25\u0e35\u0e01\u0e04\u0e31\u0e1e"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e27\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e0b\u0e15\u0e39\u0e1a\u0e31\u0e25 vs \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 02.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e39\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\nPOR CN\t12\/19\/2018 \u0e27\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e0b\u0e15\u0e39\u0e1a\u0e31\u0e25 0-0 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32\nPOR D1\t11\/05\/2018 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32 2-1 \u0e27\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e0b\u0e15\u0e39\u0e1a\u0e31\u0e25\nPOR D1\t02\/11\/2018 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32 3-1 \u0e27\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e0b\u0e15\u0e39\u0e1a\u0e31\u0e25\nPORLC\t12\/23\/2017 \u0e27\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e0b\u0e15\u0e39\u0e1a\u0e31\u0e25 2-1 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32\nPOR D1\t09\/10\/2017 \u0e27\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e0b\u0e15\u0e39\u0e1a\u0e31\u0e25 2-0 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\nPOR D1\t12\/22\/2018 \u0e27\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e0b\u0e15\u0e39\u0e1a\u0e31\u0e25 0-2 \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e15\u0e32\u0e04\u0e25\u0e32\u0e23\u0e32 - \u0e41\u0e1e\u0e49\nPOR CN\t12\/19\/2018 \u0e27\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e0b\u0e15\u0e39\u0e1a\u0e31\u0e25 0-0 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\nPOR D1\t12\/15\/2018 \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 3-1 \u0e27\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e0b\u0e15\u0e39\u0e1a\u0e31\u0e25 - \u0e41\u0e1e\u0e49\nPOR D1\t12\/09\/2018 \u0e27\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e0b\u0e15\u0e39\u0e1a\u0e31\u0e25 0-1 \u0e40\u0e1a\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e01\u0e49\u0e32 - \u0e41\u0e1e\u0e49\nPOR D1\t12\/01\/2018 \u0e21\u0e32\u0e23\u0e34\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e48 0-1 \u0e27\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e0b\u0e15\u0e39\u0e1a\u0e31\u0e25 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\nPOR D1\t12\/24\/2018 \u0e40\u0e1a\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e01\u0e49\u0e32\t6-2 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32 - \u0e41\u0e1e\u0e49\nPOR CN\t12\/19\/2018 \u0e27\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e0b\u0e15\u0e39\u0e1a\u0e31\u0e25 0-0 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\nPOR D1\t12\/15\/2018 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32 4-0 \u0e40\u0e1f\u0e22\u0e40\u0e23\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 - \u0e0a\u0e19\u0e30\nPOR D1\t12\/09\/2018 \u0e17\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e14\u0e25\u0e32 0-1 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32 - \u0e0a\u0e19\u0e30\nPOR D1\t12\/02\/2018 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32 2-0 \u0e42\u0e21\u0e44\u0e23\u0e40\u0e23\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/5508678e708406b1845ff823adcef6f3.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e27\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e0b\u0e15\u0e39\u0e1a\u0e31\u0e25 \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e15\u0e01 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32 \u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e04\u0e48\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e2d\u0e35\u0e01\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e01\u0e47\u0e21\u0e31\u0e01\u0e08\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e0b\u0e30\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 \u0e1a\u0e48\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e25\u0e22\u0e27\u0e48\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e19\u0e48\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07 \u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e21\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e14\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e08\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e1e\u0e48\u0e32\u0e22 \u0e40\u0e1a\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e01\u0e49\u0e32 \u0e16\u0e36\u0e07 6-2 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e17\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e08\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e23\u0e27\u0e14 3 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e15\u0e34\u0e14 \u0e43\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e23\u0e01 \u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e14\u0e32 \u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e41\u0e04\u0e48 \u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e39\u0e01 \u0e02\u0e2d\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32 \u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32 \u0e0a\u0e19\u0e30 2-1"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]