วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : เบลเยี่ยมโปรลีก

อันเดอร์เลชท์ Vs เบเวอเรน

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/b3547eff881731505e8b61f28c73d403.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e40\u0e1a\u0e25\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e25\u0e35\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e2d\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e0a\u0e17\u0e4c vs \u0e40\u0e1a\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e19"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 02.30 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e2d\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e0a\u0e17\u0e4c \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n05\/11\/18 \u0e40\u0e1a\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e19 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2d\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e0a\u0e17\u0e4c 1-2\u00a0\n25\/01\/18 \u0e2d\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e0a\u0e17\u0e4c \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e1a\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e19 2-2\u00a0\n24\/09\/17 \u0e40\u0e1a\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e19 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2d\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e0a\u0e17\u0e4c 1-2\u00a0\n12\/03\/17 \u0e2d\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e0a\u0e17\u0e4c \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e1a\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e19 3-0\n31\/10\/16 \u0e40\u0e1a\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e19 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2d\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e0a\u0e17\u0e4c 2-1\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n23\/12\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e21\u0e38\u0e2a\u0e04\u0e23\u0e07 1-3 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e08\u0e39\u0e1b\u0e34\u0e41\u0e25\u0e23\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e1a\u0e25\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e21\n16\/12\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e34\u0e48\u0e25 \u0e1a\u0e23\u0e39\u0e49\u0e01 1-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e08\u0e39\u0e1b\u0e34\u0e41\u0e25\u0e23\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e1a\u0e25\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e21\n14\/12\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e14\u0e34\u0e19\u0e32\u0e42\u0e21 \u0e0b\u0e32\u0e40\u0e01\u0e23\u0e47\u0e1a 0-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e42\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e32 \u0e25\u0e35\u0e01\u00a0\n10\/12\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e0a\u0e32\u0e40\u0e25\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e22 1-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e08\u0e39\u0e1b\u0e34\u0e41\u0e25\u0e23\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e1a\u0e25\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e21\u00a0\n03\/12\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e01\u0e19\u0e17\u0e4c 0-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e08\u0e39\u0e1b\u0e34\u0e41\u0e25\u0e23\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e1a\u0e25\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e21\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n23\/12\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e42\u0e25\u0e40\u0e04\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e19 2-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e08\u0e39\u0e1b\u0e34\u0e41\u0e25\u0e23\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e1a\u0e25\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e21\u00a0\n16\/12\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2d\u0e31\u0e19\u0e40\u0e27\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e1b 2-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e08\u0e39\u0e1b\u0e34\u0e41\u0e25\u0e23\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e1a\u0e25\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e21\n08\/12\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e04\u0e25\u0e31\u0e1a \u0e1a\u0e23\u0e39\u0e0b 1-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e08\u0e39\u0e1b\u0e34\u0e41\u0e25\u0e23\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e1a\u0e25\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e21\u00a0\n03\/12\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2d\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e19 0-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e08\u0e39\u0e1b\u0e34\u0e41\u0e25\u0e23\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e1a\u0e25\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e21\n25\/11\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e21\u0e38\u0e2a\u0e04\u0e23\u0e07 1-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e08\u0e39\u0e1b\u0e34\u0e41\u0e25\u0e23\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e1a\u0e25\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e21\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/89f4aa81de698c28b2cfe6e8bb952808.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e41\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e19\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e08\u0e30\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e16\u0e49\u0e32\u0e14\u0e39\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e1b\u0e31\u0e08\u0e08\u0e38\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e40\u0e1a\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e19 \u0e14\u0e39\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e15\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32 3 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e23\u0e27\u0e14 \u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e43\u0e19\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e04\u0e25\u0e31\u0e1a \u0e1a\u0e23\u0e39\u0e0b \u0e17\u0e35\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e48\u0e32\u0e1d\u0e39\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e35\u0e01\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e44\u0e21\u0e48\u0e42\u0e2b\u0e14\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e04\u0e34\u0e14\u0e27\u0e48\u0e32\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e46 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e2d\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e0a\u0e17\u0e4c \u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e21\u0e32 7 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e15\u0e34\u0e14\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e21\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e22\u0e32\u0e01 \u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e16\u0e36\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07 \u0e04\u0e34\u0e14\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e38\u0e14\u0e46 \u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e35\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e22\u0e34\u0e07\u0e44\u0e2b\u0e27 \u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e19 \u0e41\u0e1e\u0e49 1-2"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]