วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : อิสราเอล พรีเมียร์ลีก

มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า Vs บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/bd67c1575688d699db939682b4164bf2.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e23\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e25 \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e32\u0e1a\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e15\u0e32\u0e2b\u0e4c \u0e17\u0e34\u0e04\u0e27\u0e48\u0e32 vs \u0e1a\u0e35\u0e44\u0e19 \u0e40\u0e22\u0e2e\u0e39\u0e14\u0e49\u0e32 \u0e40\u0e17\u0e25 \u0e2d\u0e32\u0e27\u0e35\u0e1f"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 00:30 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e1a\u0e35\u0e44\u0e19 \u0e40\u0e22\u0e2e\u0e39\u0e14\u0e49\u0e32 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\nISR D1\t09\/02\/2018 \u0e1a\u0e35\u0e44\u0e19 \u0e40\u0e22\u0e2e\u0e39\u0e14\u0e49\u0e32 \u0e40\u0e17\u0e25 \u0e2d\u0e32\u0e27\u0e35\u0e1f 2-2 \u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e32\u0e1a\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e15\u0e32\u0e2b\u0e4c \u0e17\u0e34\u0e04\u0e27\u0e48\u0e32\nISR LATTC 08\/08\/2018 \u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e32\u0e1a\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e15\u0e32\u0e2b\u0e4c \u0e17\u0e34\u0e04\u0e27\u0e48\u0e32 0-0 \u0e1a\u0e35\u0e44\u0e19 \u0e40\u0e22\u0e2e\u0e39\u0e14\u0e49\u0e32 \u0e40\u0e17\u0e25 \u0e2d\u0e32\u0e27\u0e35\u0e1f\nISR D1\t02\/10\/2018 \u0e1a\u0e35\u0e44\u0e19 \u0e40\u0e22\u0e2e\u0e39\u0e14\u0e49\u0e32 \u0e40\u0e17\u0e25 \u0e2d\u0e32\u0e27\u0e35\u0e1f 2-1 \u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e32\u0e1a\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e15\u0e32\u0e2b\u0e4c \u0e17\u0e34\u0e04\u0e27\u0e48\u0e32\nISR D1\t10\/31\/2017 \u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e32\u0e1a\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e15\u0e32\u0e2b\u0e4c \u0e17\u0e34\u0e04\u0e27\u0e48\u0e32 1-2 \u0e1a\u0e35\u0e44\u0e19 \u0e40\u0e22\u0e2e\u0e39\u0e14\u0e49\u0e32 \u0e40\u0e17\u0e25 \u0e2d\u0e32\u0e27\u0e35\u0e1f\nISR LATTC 08\/06\/2017 \u0e1a\u0e35\u0e44\u0e19 \u0e40\u0e22\u0e2e\u0e39\u0e14\u0e49\u0e32 \u0e40\u0e17\u0e25 \u0e2d\u0e32\u0e27\u0e35\u0e1f 1-0 \u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e32\u0e1a\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e15\u0e32\u0e2b\u0e4c \u0e17\u0e34\u0e04\u0e27\u0e48\u0e32\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\nISR CUP\t12\/21\/2018 \u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e32\u0e1a\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e15\u0e32\u0e2b\u0e4c \u0e17\u0e34\u0e04\u0e27\u0e48\u0e32 1-0 \u0e2e\u0e32\u0e42\u0e1b\u0e40\u0e2d\u0e25 \u0e04\u0e1f\u0e32\u0e23\u0e4c \u0e0b\u0e32\u0e1a\u0e32 - \u0e0a\u0e19\u0e30\nISR D1\t12\/17\/2018 \u0e40\u0e1a\u0e15\u0e49\u0e32\u0e40\u0e22\u0e23\u0e39\u0e0b\u0e32\u0e40\u0e25\u0e47\u0e21 0-0 \u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e32\u0e1a\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e15\u0e32\u0e2b\u0e4c \u0e17\u0e34\u0e04\u0e27\u0e48\u0e32 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\nISR D1\t12\/08\/2018 \u0e41\u0e2d\u0e0a\u0e14\u0e2d\u0e14 \u0e40\u0e2d\u0e47\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e2a 1-1 \u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e32\u0e1a\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e15\u0e32\u0e2b\u0e4c \u0e17\u0e34\u0e04\u0e27\u0e48\u0e32 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\nISR D1\t12\/06\/2018 \u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e32\u0e1a\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e15\u0e32\u0e2b\u0e4c \u0e17\u0e34\u0e04\u0e27\u0e48\u0e32 0-0 \u0e2e\u0e32\u0e42\u0e1b\u0e40\u0e2d\u0e25 \u0e40\u0e17\u0e25 \u0e2d\u0e32\u0e27\u0e35\u0e1f - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\nISR D1\t12\/02\/2018 \u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e32\u0e1a\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e15\u0e32\u0e2b\u0e4c \u0e17\u0e34\u0e04\u0e27\u0e48\u0e32 1-1 \u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e32\u0e1a\u0e35\u0e49\u0e40\u0e17\u0e25\u0e2d\u0e32\u0e27\u0e35\u0e1f - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\nISR CUP\t12\/21\/2018 \u0e40\u0e1a\u0e15\u0e49\u0e32\u0e23\u0e4c \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e22\u0e23\u0e39\u0e0b\u0e32\u0e40\u0e25\u0e47\u0e21 1-3 \u0e1a\u0e35\u0e44\u0e19 \u0e40\u0e22\u0e2e\u0e39\u0e14\u0e49\u0e32 \u0e40\u0e17\u0e25 \u0e2d\u0e32\u0e27\u0e35\u0e1f - \u0e0a\u0e19\u0e30\nISR D1\t12\/17\/2018 \u0e1a\u0e35\u0e44\u0e19 \u0e40\u0e22\u0e2e\u0e39\u0e14\u0e49\u0e32 \u0e40\u0e17\u0e25 \u0e2d\u0e32\u0e27\u0e35\u0e1f 2-0 \u0e41\u0e2d\u0e0a\u0e14\u0e2d\u0e14 \u0e40\u0e2d\u0e47\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e2a - \u0e0a\u0e19\u0e30\nISR D1\t12\/09\/2018 \u0e1a\u0e35\u0e44\u0e19 \u0e40\u0e22\u0e2e\u0e39\u0e14\u0e49\u0e32 \u0e40\u0e17\u0e25 \u0e2d\u0e32\u0e27\u0e35\u0e1f 1-3 \u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e32\u0e1a\u0e35\u0e49\u0e40\u0e17\u0e25\u0e2d\u0e32\u0e27\u0e35\u0e1f - \u0e41\u0e1e\u0e49\nISR D1\t12\/05\/2018 \u0e2e\u0e32\u0e42\u0e1b\u0e40\u0e2d\u0e25 \u0e40\u0e04\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e22\u0e31\u0e15 0-2 \u0e1a\u0e35\u0e44\u0e19 \u0e40\u0e22\u0e2e\u0e39\u0e14\u0e49\u0e32 \u0e40\u0e17\u0e25 \u0e2d\u0e32\u0e27\u0e35\u0e1f - \u0e0a\u0e19\u0e30\nISR D1\t12\/01\/2018 \u0e1a\u0e35\u0e44\u0e19 \u0e40\u0e22\u0e2e\u0e39\u0e14\u0e49\u0e32 \u0e40\u0e17\u0e25 \u0e2d\u0e32\u0e27\u0e35\u0e1f 0-1 \u0e2e\u0e32\u0e42\u0e1b\u0e40\u0e2d\u0e25 \u0e40\u0e1a\u0e19\u0e32\u0e22\u0e0b\u0e31\u0e04\u0e19\u0e34\u0e19 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/6497447323899976be34a72239d03a3c.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e1b\u0e15\u0e32\u0e2b\u0e4c \u0e17\u0e34\u0e04\u0e27\u0e48\u0e32 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e14\u0e35 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e08\u0e30\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e41\u0e04\u0e48\u0e19\u0e31\u0e14\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e47\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e22\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e44\u0e14\u0e49\u0e16\u0e36\u0e07 4 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e38\u0e01\u0e44\u0e21\u0e48\u0e14\u0e38\u0e14\u0e31\u0e19 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e46 \u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e16\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e1a\u0e35\u0e44\u0e19 \u0e40\u0e22\u0e2e\u0e39\u0e14\u0e49\u0e32 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32 \u0e0a\u0e19\u0e30 3 \u0e41\u0e1e\u0e49 2 \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e19\u0e49\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e38\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e38\u0e14\u0e31\u0e19 \u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e22\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e08\u0e32\u0e01\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30 3 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e01\u0e47\u0e22\u0e34\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\u0e16\u0e36\u0e07 8 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e01\u0e21\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e21\u0e40\u0e01\u0e21\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e01\u0e47\u0e23\u0e38\u0e01\u0e44\u0e21\u0e48\u0e02\u0e32\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e17\u0e23\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07 \u0e40\u0e1b\u0e15\u0e32\u0e2b\u0e4c \u0e17\u0e34\u0e04\u0e27\u0e48\u0e32\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e40\u0e1b\u0e15\u0e32\u0e2b\u0e4c \u0e17\u0e34\u0e04\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e0a\u0e19\u0e30 1-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]