วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก

ซรินจ์สคิ มอสตาร์ Vs สปาร์ตัค เตอร์นาว่า

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/36cf835e97d0022dd1c64efd6d59e30b.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1b\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e35\u0e49\u0e22\u0e19\u0e25\u0e35\u0e01 "},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e0b\u0e23\u0e34\u0e19\u0e08\u0e4c\u0e2a\u0e04\u0e34 \u0e21\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c vs \u0e2a\u0e1b\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e04 \u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e27\u0e48\u0e32"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 18 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 00.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e0b\u0e23\u0e34\u0e19\u0e08\u0e4c\u0e2a\u0e04\u0e34 \u0e21\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e1b."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/16b7a74f3ab3fa5c0700068d6d11fc5d.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/a1a0276d86dada2c87b89113500cfe38.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u00a0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/bfc6cb32f43a132ca5c99ea9529e4b25.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/b649976238022daa6ba23c3ea46dbbb2.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e14\u0e32\u0e40\u0e25\u0e22\u0e41\u0e21\u0e49\u0e08\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e21\u0e32\u0e43\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e41\u0e23\u0e01 0-1 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e47\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e42\u0e14\u0e22\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e43\u0e19\u0e17\u0e38\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e1b\u0e16\u0e36\u0e07 8 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07 2 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e30 2 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e01\u0e47\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e07\u0e40\u0e19\u0e49\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e43\u0e19\u0e02\u0e13\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e21\u0e49\u0e08\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e43\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e41\u0e23\u0e01\u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e47\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e44\u0e27\u0e49\u0e43\u0e08\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e44\u0e14\u0e49\u0e21\u0e32\u0e01\u0e21\u0e32\u0e22 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e42\u0e14\u0e22\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e22\u0e31\u0e07\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e41\u0e19\u0e48\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2a\u0e31\u0e01\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e23 \u0e2d\u0e35\u0e01\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e47\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e25\u0e22\u0e27\u0e48\u0e32\u0e22\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e21\u0e32 6 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e25\u0e22\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e0b\u0e23\u0e34\u0e19\u0e08\u0e4c\u0e2a\u0e04\u0e34 \u0e21\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c 1-0 \u0e2a\u0e1b\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e04 \u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e27\u0e48\u0e32"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"},{"insert":"\n"}]