วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก

เชอร์ริฟ ติราสโพล Vs ตอร์ปิโด คาตูซี่

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/46d6494fa2a20a9626a9e4612391f9aa.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1b\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e35\u0e49\u0e22\u0e19\u0e25\u0e35\u0e01 "},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e34\u0e1f \u0e15\u0e34\u0e23\u0e32\u0e42\u0e1e\u0e25 vs \u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1b\u0e34\u0e42\u0e14 \u0e04\u0e32\u0e15\u0e39\u0e0b\u0e35\u0e48"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 18 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 00.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e40\u0e0a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e34\u0e1f \u0e15\u0e34\u0e23\u0e32\u0e42\u0e1e\u0e25\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/ac84e025ea7713904186fcfc8f2f83c5.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/6e4c7b9e0c86df384d3a6224f86069b9.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u00a0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/5cbc0a92d63b8bc98ddaab98810efae1.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/117f0d29a45a1a566daeb680c2a15e5a.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e41\u0e23\u0e01 \u0e41\u0e1e\u0e49\u0e21\u0e32\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c 2-1 \u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e01\u0e21\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e41\u0e04\u0e48 1 \u0e25\u0e39\u0e01\u0e01\u0e47\u0e08\u0e30\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e42\u0e14\u0e22\u0e17\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e47\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e41\u0e01\u0e23\u0e48\u0e07 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e43\u0e19\u0e17\u0e38\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e0a\u0e19\u0e30 9 \u0e2a\u0e30\u0e14\u0e38\u0e14\u0e41\u0e49\u0e1e\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e19\u0e31\u0e14\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e43\u0e19\u0e02\u0e13\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e21\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e21\u0e49\u0e08\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e43\u0e19\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e43\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e41\u0e23\u0e01 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e47\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e27\u0e49\u0e43\u0e08\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e21\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e0a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e34\u0e1f \u0e15\u0e34\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e42\u0e1e\u0e25 \u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e48\u0e07\u0e32\u0e19\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e46\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e42\u0e14\u0e22\u0e23\u0e27\u0e21\u0e21\u0e32\u0e14\u0e35\u0e01\u0e47\u0e15\u0e32\u0e21\u0e17\u0e35 \u0e21\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e41\u0e01\u0e23\u0e48\u0e07\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e08\u0e30\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19 \n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e40\u0e0a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e34\u0e1f \u0e15\u0e34\u0e23\u0e32\u0e42\u0e1e\u0e25 2-0 \u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1b\u0e34\u0e42\u0e14 \u0e04\u0e32\u0e15\u0e39\u0e0b\u0e35\u0e48"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n"},{"insert":"\n"}]