วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก

ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า Vs ฟลอร่า ทาลลินน์

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/782e22c434bbe982f076fb1ddca68d0b.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1b\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e35\u0e49\u0e22\u0e19\u0e25\u0e35\u0e01 "},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e2e\u0e32\u0e42\u0e1b\u0e40\u0e2d\u0e25 \u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e0a\u0e27\u0e48\u0e32 vs \u0e1f\u0e25\u0e2d\u0e23\u0e48\u0e32 \u0e17\u0e32\u0e25\u0e25\u0e34\u0e19\u0e19\u0e4c"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 17 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 00.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e2e\u0e32\u0e42\u0e1b\u0e40\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e0a\u0e27\u0e48\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/a18a082a270c9589e029ddc2a965f12d.png"}},{"insert":"\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#66a3e0","bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/93ce8effe30395285c063da8ca650460.png"}},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u00a0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/4f1d5fea3bb37682cfe3434362a58981.png"}},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/d20337e8ec863b3e15cf5e3d720d645a.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e41\u0e23\u0e01\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e41\u0e01\u0e23\u0e48\u0e07\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e32\u0e16\u0e36\u0e07 4-1 \u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e01\u0e21\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e04\u0e49\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30 \u0e2d\u0e35\u0e01\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e01\u0e23\u0e14\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e22\u0e31\u0e07\u0e04\u0e07\u0e14\u0e39\u0e41\u0e01\u0e23\u0e48\u0e07\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e21\u0e49\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e25\u0e35\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e21\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e01\u0e23\u0e48\u0e07\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e01\u0e47\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e38\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e22\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19 \u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e08\u0e30\u0e01\u0e14\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e02\u0e32\u0e14\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e27\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e07\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e2e\u0e32\u0e42\u0e1b\u0e40\u0e2d\u0e25 \u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e0a\u0e27\u0e48\u0e32 3-0 \u0e1f\u0e25\u0e2d\u0e23\u0e48\u0e32 \u0e17\u0e32\u0e25\u0e25\u0e34\u0e19\u0e19\u0e4c"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n\n\n\n\n\n"},{"insert":"\n"}]