วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก

เอชเจเค เฮลซิงกิ Vs ไวกิงเกอร์ โกตู

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/11784cd1695a987a1f27675f204227f0.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1b\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e35\u0e49\u0e22\u0e19\u0e25\u0e35\u0e01 "},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e2d\u0e0a\u0e40\u0e08\u0e40\u0e04 \u0e40\u0e2e\u0e25\u0e0b\u0e34\u0e07\u0e01\u0e34 vs \u0e44\u0e27\u0e01\u0e34\u0e07\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e42\u0e01\u0e15\u0e39"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 17 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 23.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e40\u0e2d\u0e0a\u0e40\u0e08\u0e40\u0e04 \u0e40\u0e2e\u0e25\u0e0b\u0e34\u0e07\u0e01\u0e34\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/410945361d04d2f0b536ecef06f9e289.png"}},{"insert":"\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#66a3e0","bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/bbda3aa7c61210ffc9847768b1d5d09e.png"}},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u00a0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/d7a09b83460a7c17390d43ca2a8808d5.png"}},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/04b326df49a1a8bc28588f1e55fe31c6.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e41\u0e23\u0e01\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49 2-1 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e41\u0e04\u0e48\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e01\u0e47\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e43\u0e19\u0e17\u0e38\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e19\u0e31\u0e14\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e47\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e14\u0e32 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e21\u0e35\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e19\u0e31\u0e14\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e01\u0e47\u0e04\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e41\u0e23\u0e01\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e08\u0e30\u0e22\u0e49\u0e33\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e31\u0e19\u0e15\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e40\u0e01\u0e23\u0e14\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e22\u0e31\u0e07\u0e04\u0e07\u0e02\u0e48\u0e21\u0e46\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e46\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e40\u0e2d\u0e0a\u0e40\u0e08\u0e40\u0e04 \u0e40\u0e2e\u0e25\u0e0b\u0e34\u0e07\u0e01\u0e34 3-0 \u0e44\u0e27\u0e01\u0e34\u0e07\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e42\u0e01\u0e15\u0e39"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"}]