วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก ไอซ์แลนด์

ฟีลเคียร์ Vs เคอาร์ เรย์ยาวิค

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/b4961761710757bf5877b26acbb9711b.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01 \u0e44\u0e2d\u0e0b\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e35\u0e25\u0e40\u0e04\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c VS \u0e40\u0e04\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e27\u0e34\u0e04"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 16 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 02.15 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e40\u0e04\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e27\u0e34\u0e04 \u0e15\u0e48\u0e2d 0.5"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e2a\u0e27\u0e35\u0e40\u0e14\u0e19 \u0e2d\u0e2d\u0e25\u0e2a\u0e40\u0e27\u0e19\u0e2a\u0e4c\u0e04\u0e32\u0e19\u00a0"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"\u0e1f\u0e35\u0e25\u0e40\u0e04\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u00a0"},{"insert":"\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e1a\u00a0"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"\u0e40\u0e04\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e27\u0e34\u0e04"},{"insert":"\u00a0\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 01.15 \u0e19. \u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c \u0e40\u0e08\u0e32\u0e30\u0e25\u0e36\u0e01\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e17\u0e35\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19 Hotkickball \u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e22\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"ICE RT 02\/02\/18 \u0e40\u0e04\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e27\u0e34\u0e04* 0-1 \u0e1f\u0e35\u0e25\u0e40\u0e04\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"ICE LC 12\/03\/17 \u0e1f\u0e35\u0e25\u0e40\u0e04\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c 1-0 \u0e40\u0e04\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e27\u0e34\u0e04*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"ICE RT 23\/01\/17 \u0e1f\u0e35\u0e25\u0e40\u0e04\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c 2-1 \u0e40\u0e04\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e27\u0e34\u0e04*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"ICE PR 01\/10\/16 \u0e40\u0e04\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e27\u0e34\u0e04* 3-0 \u0e1f\u0e35\u0e25\u0e40\u0e04\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"ICE PR 18\/07\/16 \u0e1f\u0e35\u0e25\u0e40\u0e04\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c 1-4 \u0e40\u0e04\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e27\u0e34\u0e04*"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e35\u0e25\u0e40\u0e04\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"ICE PR 10\/07\/18 \u0e1f\u0e35\u0e25\u0e40\u0e04\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c(N)* 2-3 \u0e44\u0e27\u0e01\u0e34\u0e07\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e23\u0e22\u0e32\u0e27\u0e34\u0e04"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"ICE PR 02\/07\/18 \u0e1f\u0e08\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c* 2-1 \u0e1f\u0e35\u0e25\u0e40\u0e04\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"ICE PR 14\/06\/18 \u0e40\u0e1a\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e14\u0e32\u0e1a\u0e25\u0e34\u0e04* 2-0 \u0e1f\u0e35\u0e25\u0e40\u0e04\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"ICE PR 09\/06\/18 \u0e1f\u0e35\u0e25\u0e40\u0e04\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c(N)* 2-0 \u0e40\u0e04\u0e1f\u0e25\u0e32\u0e27\u0e34\u0e04"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"ICE PR 05\/06\/18 \u0e01\u0e23\u0e34\u0e19\u0e14\u0e32\u0e27\u0e34\u0e04* 2-1 \u0e1f\u0e35\u0e25\u0e40\u0e04\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#333333","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e04\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e27\u0e34\u0e04"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"ICE PR 06\/07\/18 \u0e40\u0e04\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e27\u0e34\u0e04 1-1 \u0e27\u0e32\u0e25\u0e39\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e27\u0e34\u0e04*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"ICE PR 02\/07\/18 \u0e40\u0e04\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e27\u0e34\u0e04* 0-1 \u0e44\u0e27\u0e01\u0e34\u0e07\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e23\u0e22\u0e32\u0e27\u0e34\u0e04"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"ICE PR 15\/06\/18 \u0e40\u0e04\u0e1f\u0e25\u0e32\u0e27\u0e34\u0e04 0-4 \u0e40\u0e04\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e27\u0e34\u0e04*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"ICE PR 11\/06\/18 \u0e40\u0e04\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e27\u0e34\u0e04* 2-2 \u0e2e\u0e32\u0e1f\u0e19\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e39\u0e23\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"ICE PR 04\/06\/18 \u0e44\u0e2d\u0e1a\u0e35\u0e27\u0e35 \u0e40\u0e27\u0e2a\u0e15\u0e4c\u0e21\u0e32\u0e19\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22\u0e22\u0e32\u0e23\u0e4c 2-0 \u0e40\u0e04\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e27\u0e34\u0e04*"},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http:\/\/www.hotkickball.com\/storage\/images\/upload\/articles\/d3d908ae295811310403578c15b545b2.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e1f\u0e35\u0e25\u0e40\u0e04\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c \u0e08\u0e31\u0e14\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e22\u0e31\u0e07\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e41\u0e22\u0e48 \u0e41\u0e1e\u0e49\u0e16\u0e36\u0e07 4 \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e21\u0e32\u0e41\u0e04\u0e48 1 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e22\u0e31\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e16\u0e36\u0e07 9 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e16\u0e49\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e39\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e14\u0e39\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27 \u0e0a\u0e19\u0e30 4 \u0e08\u0e32\u0e01 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e04\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e27\u0e34\u0e04 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e14\u0e35 \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e41\u0e04\u0e48\u0e41\u0e21\u0e15\u0e0a\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e04\u0e07\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e22\u0e32\u0e01\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e1f\u0e35\u0e25\u0e40\u0e04\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c 1-0 \u0e40\u0e04\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e27\u0e34\u0e04"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"}]