วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน

แรนเดอร์ส Vs บรอนด์บี้

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/3fc0834b1964866fa6f43e5620f68993.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e04 \u0e41\u0e0b\u0e0b \u0e25\u0e34\u0e01\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e19"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e41\u0e23\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a VS \u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 16 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 01.15 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49 \u0e15\u0e48\u0e2d 1"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e04 \u0e41\u0e0b\u0e0b \u0e25\u0e34\u0e01\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e19\u00a0"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"\u0e41\u0e23\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a"},{"insert":"\u00a0\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e1a\u00a0"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49"},{"insert":"\u00a0\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 01.15 \u0e19. \u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c \u0e40\u0e08\u0e32\u0e30\u0e25\u0e36\u0e01\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e17\u0e35\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19 Hotkickball \u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e22\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"DEN SASL 31\/10\/17 \u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49* 3-1 \u0e41\u0e23\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"DEN SASL 13\/08\/17 \u0e41\u0e23\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a 0-0 \u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"DEN CUP 14\/04\/17 \u0e41\u0e23\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a 2-2 \u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"DEN SASL 01\/12\/16 \u0e41\u0e23\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a 0-1 \u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"DEN SASL 02\/10\/16 \u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49* 2-2 \u0e41\u0e23\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e41\u0e23\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 06\/07\/18 \u0e0b\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e08\u0e2a\u0e01\u0e35* 1-0 \u0e41\u0e23\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 30\/06\/18 \u0e2d\u0e31\u0e25\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01(N)* 2-1 \u0e41\u0e23\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 23\/06\/18 \u0e41\u0e23\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a* 1-4 \u0e0b\u0e34\u0e25\u0e40\u0e04\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"DEN SASL 21\/05\/18 \u0e41\u0e23\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a* 2-1 \u0e25\u0e34\u0e07\u0e1a\u0e35\u0e49"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"DEN SASL 18\/05\/18 \u0e25\u0e34\u0e07\u0e1a\u0e35\u0e49 1-2 \u0e41\u0e23\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a*"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 08\/07\/18 \u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49* 3-0 \u0e0b\u0e31\u0e07\u0e04\u0e4c \u0e40\u0e1e\u0e32\u0e25\u0e35"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 02\/07\/18 \u0e0b\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e04\u0e40\u0e2d \u0e42\u0e0b\u0e40\u0e1f\u0e35\u0e22(N)* 3-3 \u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 26\/06\/18 \u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49(N) 2-3 \u0e0a\u0e31\u0e01\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c \u0e42\u0e14\u0e40\u0e19\u0e47\u0e15\u0e2a\u0e4c\u0e01*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 23\/06\/18 Ledoje Smorum Fodbold 1-6 \u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 17\/06\/18 Herstedoster 0-6 \u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49"},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http:\/\/www.hotkickball.com\/storage\/images\/upload\/articles\/05eeef0da9efb8d850b0cb1e2452bcee.jpeg"}},{"insert":" "},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"\u0e41\u0e23\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a \u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e14\u0e35\u0e19\u0e31\u0e01 \u0e41\u0e1e\u0e49\u0e23\u0e27\u0e14\u0e21\u0e32 3 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e15\u0e34\u0e14\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e42\u0e14\u0e19\u0e22\u0e34\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e16\u0e36\u0e07 7 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e47\u0e22\u0e31\u0e07\u0e19\u0e48\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07 \u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e0a\u0e19\u0e30 3 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1 \u0e41\u0e1e\u0e49\u0e44\u0e1b 1 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e43\u0e19\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19 \u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e40\u0e09\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2a\u0e31\u0e01 1 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e41\u0e23\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a 1-2 \u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]