วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล สวีเดน ออลสเวนส์คาน

เอล์ฟสบอร์ก Vs ฮัมมาร์บี้

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/40e4fcf278d7f8528f98d68f54abaefc.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e2a\u0e27\u0e35\u0e40\u0e14\u0e19 \u0e2d\u0e2d\u0e25\u0e2a\u0e40\u0e27\u0e19\u0e2a\u0e4c\u0e04\u0e32\u0e19"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 VS \u0e2e\u0e31\u0e21\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 16 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 00.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e15\u0e48\u0e2d 0\/0.5"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e2a\u0e27\u0e35\u0e40\u0e14\u0e19 \u0e2d\u0e2d\u0e25\u0e2a\u0e40\u0e27\u0e19\u0e2a\u0e4c\u0e04\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e2e\u0e31\u0e21\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 00.00 \u0e19. \u0e41\u0e1f\u0e19\u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e41\u0e17\u0e49\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e17\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c \u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e08\u0e32\u0e01 \u0e3aBallpreview \u0e44\u0e14\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e35\u0e48\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a....\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SWE Cup 04\/03\/18 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01* 2-1 \u0e2e\u0e31\u0e21\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SWE D1 25\/07\/17 \u0e2e\u0e31\u0e21\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49* 2-1 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SWE D1 18\/07\/17 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01* 3-0 \u0e2e\u0e31\u0e21\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SWE D1 23\/10\/16 \u0e2e\u0e31\u0e21\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49* 2-4 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SWE D1 08\/04\/16 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01* 4-1 \u0e2e\u0e31\u0e21\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SWE D1 08\/07\/18 \u0e42\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e42\u0e1a\u0e23* 1-2 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 29\/06\/18 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 \u0e40\u0e2e\u0e25\u0e0b\u0e34\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c 1-2 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 21\/06\/18 \u0e2e\u0e31\u0e04\u0e40\u0e04\u0e48\u0e19* 1-2 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SWE D1 27\/05\/18 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01* 2-1 \u0e40\u0e17\u0e23\u0e25\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SWE D1 25\/05\/18 \u0e14\u0e31\u0e25\u0e04\u0e38\u0e25\u0e14\u0e4c FF* 1-4 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e2e\u0e31\u0e21\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SWE D1 10\/07\/18 \u0e2e\u0e31\u0e21\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49* 1-2 \u0e25\u0e2d\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0b\u0e38\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 04\/07\/18 FC Gute 3-7 \u0e2e\u0e31\u0e21\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 28\/06\/18 \u0e0b\u0e34\u0e23\u0e34\u0e2d\u0e38\u0e2a 2-1 \u0e2e\u0e31\u0e21\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SWE D1 27\/05\/18 \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c 1-1 \u0e2e\u0e31\u0e21\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"SWE D1 20\/05\/18 \u0e2e\u0e31\u0e21\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49* 0-1 AIK \u0e42\u0e0b\u0e25\u0e19\u0e48\u0e32"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http:\/\/www.hotkickball.com\/storage\/images\/upload\/articles\/51adadca5a5f29507405a019f70fd653.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e08\u0e31\u0e14\u0e08\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e46 \u0e01\u0e27\u0e32\u0e14\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e21\u0e32 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e23\u0e27\u0e14 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e22\u0e34\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22 2 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e17\u0e38\u0e01\u0e19\u0e31\u0e14 \u0e2d\u0e35\u0e01\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32\u0e01\u0e47\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e43\u0e04\u0e23\u0e40\u0e25\u0e22\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14 4 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07 \u0e1c\u0e34\u0e14\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e22\u0e48\u0e33\u0e41\u0e22\u0e48 \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e41\u0e04\u0e48\u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27 \u0e41\u0e1e\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e16\u0e36\u0e07 3 \u0e40\u0e01\u0e21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e21\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e41\u0e23\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e23\u0e2d\u0e14\u0e22\u0e32\u0e01\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 3-1 \u0e2e\u0e31\u0e21\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]