วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล เดนมาร์ก ซุปเปอร์ลีก

เวนด์ซิสเซล Vs โอเดนเซ่

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/51e013984238a7e2ed6d22674e330709.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e0b\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e25 vs \u0e42\u0e2d\u0e40\u0e14\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 15 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 19.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 :\u0e42\u0e2d\u0e40\u0e14\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e1b."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#515157","bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#515157"},"insert":"20\/10\/16\u00a0\u0e40\u0e27\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e34\u0e48\u0e25 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e42\u0e2d\u0e1a\u0e35 \u0e42\u0e2d\u0e40\u0e14\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\u00a0\u00a0\u00a02 - 1"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#515157"},"insert":"\u00a0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#515157","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#515157","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e25"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008000"},"insert":"07\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e42\u0e2e\u0e42\u0e1a\u0e23\u00a0\u00a0\u00a02-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 "},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008000"},"insert":"03\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2e\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a04-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 "},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000"},"insert":"27\/06\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e0b\u0e34\u0e25\u0e40\u0e04\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u00a0\u00a0\u00a00-3 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19)\u00a0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000"},"insert":"26\/06\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e0b\u0e34\u0e25\u0e40\u0e04\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u00a0\u00a0\u00a00-3 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008000"},"insert":"27\/05\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e25\u0e34\u0e07\u0e1a\u0e35\u0e49\u00a0\u00a0\u00a02-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32 \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01 "},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#515157","italic":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32\u0e43\u0e19\u0e25\u0e35\u0e01 - \u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e24\u0e14\u0e39\u0e01\u0e32\u0e25"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#515157","bold":true},"insert":"\u0e42\u0e2d\u0e40\u0e14\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008000"},"insert":"09\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e27\u0e35\u0e14\u0e2d\u0e1f\u00a0\u00a0\u00a03-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 "},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008000"},"insert":"06\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e23\u0e2d\u0e2a\u0e04\u0e34\u0e25\u0e14\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a04-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32)\u00a0"},{"attributes":{"color":"#0000ff"},"insert":"\u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008000"},"insert":"30\/06\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a02-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 "},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008000"},"insert":"27\/06\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2d\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0b\u0e38\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u00a0\u00a0\u00a02-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008000"},"insert":"23\/06\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e32\u0e23\u0e31\u0e1b\u00a0\u00a0\u00a03-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19)"},{"attributes":{"color":"#515157"},"insert":"\u00a0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#515157","italic":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e43\u0e19\u0e25\u0e35\u0e01 - \u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e24\u0e14\u0e39\u0e01\u0e32\u0e25"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#515157","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 6 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e43\u0e19\u0e25\u0e35\u0e01"},{"attributes":{"color":"#515157"},"insert":"\u00a0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#515157"},"insert":"\u00a0- \u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e24\u0e14\u0e39\u0e01\u0e32\u0e25"},{"insert":"\n\n\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/d20d0654b24ebd4717d5de8285c83789.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e14\u0e35\u0e43\u0e19 2 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e14\u0e22\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e31\u0e14 \u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e21\u0e35\u0e41\u0e15\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e23\u0e27\u0e14 \u0e43\u0e19\u0e02\u0e13\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e01\u0e47\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e25\u0e22\u0e27\u0e48\u0e32\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e22\u0e2d\u0e14 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e40\u0e01\u0e49\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e21\u0e32\u0e23\u0e27\u0e14\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e01\u0e21\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e49\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e25\u0e35\u0e01\u0e19\u0e31\u0e14\u0e41\u0e23\u0e01 \u0e04\u0e07\u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e19\u0e49\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29\u0e42\u0e14\u0e22\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e46 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22\u0e31\u0e07\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e17\u0e35\u0e40\u0e14\u0e47\u0e14\u0e17\u0e35\u0e02\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e14\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u0e40\u0e27\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e25 1-2 \u0e42\u0e2d\u0e40\u0e14\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"},{"insert":"\n"}]