วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : บราซิล เซเรีย เอ

วาสโก ดา กามา Vs เซาเปาโล

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/a6d2f25fd045fe39790cb2f7ca3b2855.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 \u0e40\u0e0b\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e2d"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e27\u0e32\u0e2a\u0e42\u0e01 \u0e14\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e21\u0e48\u0e32 vs \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e32\u0e42\u0e25"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 05.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e27\u0e32\u0e2a\u0e42\u0e01 \u0e14\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e21\u0e48\u0e32 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n06\/08\/18 \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e32\u0e42\u0e25 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e27\u0e32\u0e2a\u0e42\u0e01 \u0e14\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e21\u0e48\u0e32 2 - 1\n13\/11\/17 \u0e27\u0e32\u0e2a\u0e42\u0e01 \u0e14\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e21\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e32\u0e42\u0e25 1 - 1\u00a0\n20\/07\/17 \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e32\u0e42\u0e25 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e27\u0e32\u0e2a\u0e42\u0e01 \u0e14\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e21\u0e48\u0e32 1 - 0\u00a0\n19\/10\/15 \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e32\u0e42\u0e25 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e27\u0e32\u0e2a\u0e42\u0e01 \u0e14\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e21\u0e48\u0e32 2 - 2\n01\/10\/15 \u0e27\u0e32\u0e2a\u0e42\u0e01 \u0e14\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e21\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e32\u0e42\u0e25 1 - 1\u00a0\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n18\/11\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e42\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e40\u0e18\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e4c 0-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 \u0e0b\u0e35\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e40\u0e2d\n15\/11\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e41\u0e2d\u0e15.\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 1-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 \u0e0b\u0e35\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e40\u0e2d\n12\/11\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e15\u0e49 \u0e2d\u0e40\u0e25\u0e40\u0e01\u0e23\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 1-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 \u0e0b\u0e35\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e40\u0e2d\n04\/11\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 1-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 \u0e0b\u0e35\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e40\u0e2d\n27\/10\/16 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e2d\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e32\u0e25 1-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 \u0e0b\u0e35\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e40\u0e2d\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n18\/11\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e04\u0e23\u0e39\u0e44\u0e0b\u0e42\u0e23\u0e48 1-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 \u0e0b\u0e35\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e40\u0e2d\n15\/11\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e01\u0e23\u0e21\u0e34\u0e42\u0e2d\u0e49 1-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 \u0e0b\u0e35\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e40\u0e2d\u00a0\n11\/11\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e42\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e40\u0e18\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e4c 1-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 \u0e0b\u0e35\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e40\u0e2d\n05\/10\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e1f\u0e25\u0e32\u0e40\u0e21\u0e07\u0e42\u0e01\u0e49 2-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 \u0e0b\u0e35\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e40\u0e2d\u00a0\n27\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e27\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 \u0e0b\u0e31\u0e25\u0e27\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c 1-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 \u0e0b\u0e35\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e40\u0e2d\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/f7b0ff54e877b7e54e44706f4634d620.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e42\u0e01 \u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2b\u0e21\u0e14\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a 3 \u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e07\u0e31\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e01\u0e47\u0e08\u0e30\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e42\u0e0b\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e15\u0e23\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e15\u0e47\u0e21\u0e15\u0e31\u0e27\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\u0e01\u0e47\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e44\u0e23\u0e49\u0e1e\u0e48\u0e32\u0e22\u0e21\u0e32 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e15\u0e34\u0e14\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e22\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e1f\u0e25\u0e32\u0e40\u0e21\u0e07\u0e42\u0e01\u0e49 (2) \u0e01\u0e31\u0e1a \u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e2d\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e32\u0e25 (3) \u0e44\u0e27\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 \u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e19\u0e48\u0e32\u0e44\u0e27\u0e49\u0e43\u0e08\u0e17\u0e35\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e32\u0e42\u0e25 \u0e41\u0e21\u0e49 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e08\u0e30\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e43\u0e04\u0e23\u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e38\u0e01\u0e40\u0e23\u0e34\u0e48\u0e21\u0e1d\u0e37\u0e14\u0e25\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23 \u0e22\u0e34\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e19\u0e31\u0e14\u0e01\u0e47\u0e40\u0e23\u0e34\u0e48\u0e21\u0e23\u0e31\u0e48\u0e27 \u0e40\u0e25\u0e22\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e08\u0e1a\u0e25\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e25\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e25\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e43\u0e08\u0e40\u0e23\u0e34\u0e48\u0e21\u0e21\u0e32\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e42\u0e01 \u0e14\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e21\u0e48\u0e32 \u0e0a\u0e19\u0e30 1-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]