วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : เอฟเอ คัพ

ซอลฟอร์ดซิตี้ Vs ชรูว์สบิวรี่

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/14bc06d09dc40a30952382e1751331ac.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e40\u0e2d \u0e04\u0e31\u0e1e"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e0b\u0e2d\u0e25\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14 vs \u0e0a\u0e23\u0e39\u0e27\u0e4c\u0e2a\u0e1a\u0e34\u0e27\u0e23\u0e35\u0e48"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 02.45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e0a\u0e23\u0e39\u0e27\u0e4c\u0e2a\u0e1a\u0e34\u0e27\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n11\/11\/18 \u0e0a\u0e23\u0e39\u0e27\u0e4c\u0e2a\u0e1a\u0e34\u0e27\u0e23\u0e35\u0e48 1-1 \u0e0b\u0e2d\u0e25\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14 (\u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e40\u0e2d\u0e04\u0e31\u0e1e)\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n17\/11\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2d\u0e31\u0e25\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e2d\u0e15 4-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e04\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e1f\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e19\u0e0b\u0e4c\u00a0\n11\/11\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e0a\u0e23\u0e39\u0e27\u0e4c\u0e2a\u0e1a\u0e34\u0e27\u0e23\u0e35\u0e48 1-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e40\u0e2d\u0e04\u0e31\u0e1e\n03\/11\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e2d\u0e35\u0e2a\u0e15\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e0a 1-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e04\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e1f\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e19\u0e0b\u0e4c\u00a0\n31\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e1a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e19\u0e15 3-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e04\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e1f\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e19\u0e0b\u0e4c\n27\/10\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e2d\u0e47\u0e1a\u0e2a\u0e4c\u0e1f\u0e25\u0e35\u0e15 1-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e04\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e1f\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e19\u0e0b\u0e4c\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n17\/11\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e42\u0e23\u0e0a\u0e40\u0e14\u0e25 3-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e27\u0e31\u0e19\n14\/11\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e04\u0e23\u0e39\u0e27\u0e4c 2-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e42\u0e17\u0e23\u0e1f\u0e35\u0e48\u00a0\n11\/11\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e0b\u0e31\u0e25\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14 1-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e40\u0e2d \u0e04\u0e31\u0e1e\n03\/11\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e27\u0e34\u0e21\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e25\u0e14\u0e31\u0e19 2-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e27\u0e31\u0e19\n27\/10\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2d\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e0b\u0e4c\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14 0-3 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e27\u0e31\u0e19\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/33553dfc239b48fbd1006ce0761ce6dc.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e31\u0e14\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e0a\u0e23\u0e39\u0e27\u0e4c\u0e2a\u0e1a\u0e34\u0e27\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46 \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e0b\u0e2d\u0e25\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e01\u0e21\u0e42\u0e14\u0e19\u0e22\u0e34\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e22\u0e31\u0e49\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e21\u0e32\u0e41\u0e04\u0e48\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27 \u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e19\u0e31\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e23\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e22\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e21\u0e35\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e23\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e2b\u0e21\u0e14\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e0b\u0e2d\u0e25\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14 \u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e25\u0e14\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e01\u0e21\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e43\u0e08\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e21\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e07 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e0a\u0e23\u0e39\u0e27\u0e4c\u0e2a\u0e1a\u0e34\u0e27\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e42\u0e2b\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32 4 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e15\u0e34\u0e14\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e08\u0e32\u0e01\u0e25\u0e35\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e21\u0e32\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a 3 \u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e46\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e0a\u0e23\u0e39\u0e27\u0e4c\u0e2a\u0e1a\u0e34\u0e27\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0a\u0e19\u0e30 1-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]