วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : กระชับมิตร

อาร์เจนติน่า Vs เม็กซิโก

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/0fd391ca993fb3aba3e03ba096a253ca.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e48\u0e32 vs \u0e40\u0e21\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 07.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n17\/11\/2018\t\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e32\t2 : 0\t\u0e40\u0e21\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e01\n09\/09\/2015\t\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e32\t2 : 2\t\u0e40\u0e21\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e01\n29\/10\/2011\t\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e32\t0 : 1\t\u0e40\u0e21\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e01\n28\/06\/2010\t\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e32\t3 : 1\t\u0e40\u0e21\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e01\n05\/06\/2008\t\u0e40\u0e21\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e01\t1 : 4\t\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e32\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n17\/11\/2018\t\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e32\t2 : 0\t\u0e40\u0e21\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e01 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n17\/10\/2018\t\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25\t1 : 0\t\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e32 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n12\/10\/2018\t\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e32\t4 : 0\t\u0e2d\u0e34\u0e23\u0e31\u0e01 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n12\/09\/2018\t\u0e42\u0e04\u0e25\u0e31\u0e21\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\t0 : 0\t\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e32 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n08\/09\/2018\t\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e32\t3 : 0\t\u0e01\u0e31\u0e27\u0e40\u0e15\u0e21\u0e32\u0e25\u0e32 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n17\/11\/2018\t\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e32\t2 : 0\t\u0e40\u0e21\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e01 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n17\/10\/2018\t\u0e40\u0e21\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e01\t0 : 1\t\u0e0a\u0e34\u0e25\u0e35 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n12\/10\/2018\t\u0e40\u0e21\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e01\t3 : 2\t\u0e04\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n12\/09\/2018\t\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\t1 : 0\t\u0e40\u0e21\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e01 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n08\/09\/2018\t\u0e40\u0e21\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e01\t1 : 4\t\u0e2d\u0e38\u0e23\u0e38\u0e01\u0e27\u0e31\u0e22 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/fa52c813c1d2badd000cb942aca672af.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49 3 \u0e40\u0e01\u0e21 \u0e41\u0e1e\u0e49\u0e44\u0e1b 1 \u0e40\u0e01\u0e21 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e2d\u0e35\u0e01 1 \u0e40\u0e01\u0e21 \u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e14\u0e35\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e40\u0e21\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e01 \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e48\u0e32\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e07\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e19\u0e2d\u0e01\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e23\u0e27\u0e14 4 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e47\u0e21\u0e31\u0e01\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e48\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e14\u0e39\u0e44\u0e14\u0e49\u0e08\u0e32\u0e01\u0e19\u0e31\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e17\u0e31\u0e1e\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e02\u0e32\u0e27\u0e01\u0e47\u0e08\u0e31\u0e14\u0e44\u0e1b\u0e16\u0e36\u0e07 2 \u0e25\u0e39\u0e01 \u0e04\u0e37\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e17\u0e32\u0e07\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e41\u0e04\u0e48\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e04\u0e34\u0e14\u0e27\u0e48\u0e32\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e48\u0e07\u0e32\u0e19\u0e22\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e08\u0e30\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e21\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e01\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e0a\u0e19\u0e30 2-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]