วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : กระชับมิตร

ฝรั่งเศส Vs อุรุกวัย

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/6149e975ac2b9426f0ddafcd3e385e3f.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a vs \u0e2d\u0e38\u0e23\u0e38\u0e01\u0e27\u0e31\u0e22"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 03.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n06\/07\/18 (\u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018) \u0e2d\u0e38\u0e23\u0e38\u0e01\u0e27\u0e31\u0e22 - \u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a\u00a0\u00a00-2 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07)\u00a0\n06\/06\/13 (\u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23) \u0e2d\u0e38\u0e23\u0e38\u0e01\u0e27\u0e31\u0e22 - \u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a\u00a0\u00a01-0\n16\/08\/12 (\u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23) \u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a - \u0e2d\u0e38\u0e23\u0e38\u0e01\u0e27\u0e31\u0e22\u00a0\u00a00-0\n12\/06\/10 (\u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2010) \u0e2d\u0e38\u0e23\u0e38\u0e01\u0e27\u0e31\u0e22 - \u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a\u00a0\u00a00-0 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07)\u00a0\n20\/11\/08 (\u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23) \u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a - \u0e2d\u0e38\u0e23\u0e38\u0e01\u0e27\u0e31\u0e22\u00a0\u00a00-0\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n17\/11\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e19\u0e40\u0e18\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c 0-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\n17\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e31\u0e19 2-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\u00a0\n12\/10\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e44\u0e2d\u0e0b\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c 2-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\n10\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e19\u0e40\u0e18\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c 2-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\n07\/09\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e31\u0e19 0-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n17\/11\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 0-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u00a0\n16\/10\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19 3-4 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\n12\/10\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e43\u0e15\u0e49 1-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u00a0\n08\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e21\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e01 4-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\n06\/07\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a 0-2 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/6929ecb02c39e171aff0abd271745b0a.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e31\u0e14\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a \u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e17\u0e48\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e40\u0e19\u0e40\u0e18\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e44\u0e1b 2-0 \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e2d\u0e25\u0e38\u0e49\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e31\u0e19 \u0e01\u0e31\u0e1a \u0e40\u0e19\u0e40\u0e18\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e2d\u0e35\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e08\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1b\u0e4c\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e44\u0e21\u0e48 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e15\u0e32\u0e21\u0e15\u0e23\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e19\u0e31\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e2b\u0e21\u0e14\u0e44\u0e1f\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46 \u0e44\u0e23\u0e49\u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e46 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e17\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e2d\u0e38\u0e23\u0e38\u0e01\u0e27\u0e31\u0e22 \u0e40\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e47\u0e41\u0e17\u0e1a\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e29\u0e21\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e40\u0e25\u0e22 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a 2-0 \u0e43\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e40\u0e27\u0e34\u0e25\u0e14\u0e4c \u0e04\u0e31\u0e1e \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e01\u0e47\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e19\u0e48\u0e32\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e07\u0e21\u0e32\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14 \u0e21\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e39\u0e48 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e14\u0e39\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e09\u0e30\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a \u0e0a\u0e19\u0e30 2-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]