วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : กระชับมิตร

อิตาลี Vs สหรัฐอเมริกา

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/130b2131922c9b70e611012213a210ba.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e2d\u0e34\u0e15\u0e32\u0e25\u0e35 vs \u0e2a\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 02.45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e2d\u0e34\u0e15\u0e32\u0e25\u0e35 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e2b\u0e19\u0e35\u0e48\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n01\/03\/12 (\u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23) \u0e2d\u0e34\u0e15\u0e32\u0e25\u0e35 - \u0e2a\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e10\u00a0\u00a0\u00a0\u00a00-1\n16\/06\/09 (\u0e04\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e1f\u0e14\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e04\u0e31\u0e1e) \u0e2a\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e10 - \u0e2d\u0e34\u0e15\u0e32\u0e25\u0e35 1-3 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07)\n18\/06\/06 (\u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2006) \u0e2d\u0e34\u0e15\u0e32\u0e25\u0e35 - \u0e2a\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e10\u00a0\u00a0\u00a0\u00a01-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07)\u00a0\n14\/02\/02 (\u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23) \u0e2d\u0e34\u0e15\u0e32\u0e25\u0e35 - \u0e2a\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e10\u00a0\u00a0\u00a0\u00a01-0\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n18\/11\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e38\u0e40\u0e01\u0e2a 0-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\n15\/10\/15 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e42\u0e1b\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c 1-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\n11\/10\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19 1-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u00a0\n11\/09\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e38\u0e40\u0e01\u0e2a 0-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\n08\/09\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e42\u0e1b\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c 1-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n16\/11\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29 0-3 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\n17\/10\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e1b\u0e23\u0e39 1-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u00a0\n12\/10\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e42\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22 2-4 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u00a0\n12\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e21\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e01 1-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\n08\/09\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 0-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/c3cb1a8c3f9821b16959b7786f60d61b.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e34\u0e15\u0e32\u0e25\u0e35 \u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e07\u0e08\u0e30\u0e2d\u0e01\u0e2b\u0e31\u0e01\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1b\u0e4c\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e43\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e21\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e14\u0e46 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e33\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e04\u0e48\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e38\u0e40\u0e01\u0e2a\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07 0-0 \u0e04\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e30\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e46 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e21\u0e1e\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e22\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32 \u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e07\u0e08\u0e30\u0e42\u0e14\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e42\u0e15\u0e04\u0e33\u0e23\u0e32\u0e21\u0e02\u0e22\u0e49\u0e33\u0e21\u0e32 3-0 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e21\u0e32\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e42\u0e14\u0e22\u0e23\u0e27\u0e21\u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e15\u0e32\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e23\u0e48 \u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e27\u0e48\u0e32\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e14\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e21\u0e32\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e01\u0e47\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e09\u0e30\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e43\u0e19\u0e04\u0e37\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e2d\u0e34\u0e15\u0e32\u0e25\u0e35 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e46 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e41\u0e01\u0e49\u0e08\u0e38\u0e14\u0e1a\u0e2d\u0e14\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e01\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e2a\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2f \u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e2d\u0e34\u0e15\u0e32\u0e25\u0e35 \u0e0a\u0e19\u0e30 2-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]