วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก

เยอรมนี Vs เนเธอร์แลนด์

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/653b17045491d8f46447699ba17b2f7e.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e0b\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e19\u0e35 VS \u0e40\u0e19\u0e40\u0e18\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 02:45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : "},{"attributes":{"color":"red","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e19\u0e35 \u0e15\u0e48\u0e2d 0.5"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a014\/10\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e19\u0e40\u0e18\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a03-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e19\u0e35"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INTERF\u00a0\u00a0\u00a015\/11\/12\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e19\u0e40\u0e18\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a00-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e19\u0e35"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA EURO\u00a0\u00a0\u00a014\/06\/12\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e19\u0e40\u0e18\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c(N)\u00a0\u00a0\u00a01-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e19\u0e35"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INTERF\u00a0\u00a0\u00a016\/11\/11\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e19\u0e35\u00a0\u00a0\u00a03-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e19\u0e40\u0e18\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INTERF\u00a0\u00a0\u00a018\/08\/05\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e19\u0e40\u0e18\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a02-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e19\u0e35"},{"insert":"\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INTERF\u00a0\u00a0\u00a016\/11\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e19\u0e35\u00a0\u00a0\u00a03-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a017\/10\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a\u00a0\u00a0\u00a02-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e19\u0e35"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a014\/10\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e19\u0e40\u0e18\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a03-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e19\u0e35"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INTERF\u00a0\u00a0\u00a010\/09\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e19\u0e35\u00a0\u00a0\u00a02-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e39"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a007\/09\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e19\u0e35\u00a0\u00a0\u00a00-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a017\/11\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e19\u0e40\u0e18\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a02-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INTERF\u00a0\u00a0\u00a017\/10\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1a\u0e25\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e21\u00a0\u00a0\u00a01-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e19\u0e40\u0e18\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a014\/10\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e19\u0e40\u0e18\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a03-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e19\u0e35"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a010\/09\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a\u00a0\u00a0\u00a02-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e19\u0e40\u0e18\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INTERF\u00a0\u00a0\u00a007\/09\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e19\u0e40\u0e18\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a02-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e39"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/d1d23f93dd997d4cd489dc387ed606e6.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e17\u0e35\u0e21\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1b\u0e4c\u0e42\u0e25\u0e01 2014 \u0e15\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22 \u0e16\u0e36\u0e07\u0e40\u0e01\u0e21\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e08\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49 3-0 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e21\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e41\u0e23\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e40\u0e19\u0e40\u0e18\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e07\u0e14\u0e31\u0e1a \u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1b\u0e4c\u0e42\u0e25\u0e01\u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a\u0e44\u0e1b 2-0 \u0e2b\u0e32\u0e01\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e25\u0e22 \u0e2d\u0e31\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e49\u0e21\u0e41\u0e23\u0e07\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46 \u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d \u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e2a\u0e14\u0e43\u0e2a\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e19\u0e35\u00a02-2\u00a0\u0e40\u0e19\u0e40\u0e18\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"}]