วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : กระชับมิตร

สเปน Vs บอสเนีย

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/c29ff09b5abf53b81e9e15e731683226.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19 vs \u0e1a\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 02:45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n29\/05\/15 (\u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23) \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19 - \u0e1a\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e2e\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e42\u0e01\u0e27\u0e34\u0e19\u0e48\u0e32\u00a0\u00a03-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07)\n15\/10\/09 (\u0e04\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01) \u0e1a\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22 - \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19\u00a0\u00a0\u00a0\u00a02-5\n07\/09\/08 (\u0e04\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01) \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19 - \u0e1a\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e2e\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e42\u0e01\u0e27\u0e34\u0e19\u0e48\u0e32\u00a0\u00a01-0\n09\/06\/05 (\u0e04\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01) \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19 - \u0e1a\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e2e\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e42\u0e01\u0e27\u0e34\u0e19\u0e48\u0e32\u00a0\u00a01-1\n09\/09\/04 (\u0e04\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01) \u0e1a\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22 - \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19\u00a0\u00a0\u00a0\u00a01-1\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n16\/11\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e42\u0e04\u0e23\u0e40\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22 2-3 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\n16\/10\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29 2-3 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\u00a0\n12\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e2a\u0e4c 4-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u00a0\n12\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e42\u0e04\u0e23\u0e40\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22 6-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\n09\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29 2-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n16\/11\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e2d\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22 0-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\u00a0\n16\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e44\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d 2-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\n12\/10\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e15\u0e38\u0e23\u0e01\u0e35 0-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u00a0\n12\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2d\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22 1-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\u00a0\n08\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e44\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d 2-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/5956dde55510b8d3135ced9cb07669c7.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19 \u0e2b\u0e25\u0e38\u0e14\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29 \u0e41\u0e25\u0e30 \u0e42\u0e04\u0e23\u0e40\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22 \u0e43\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01 \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c 3-2 \u0e21\u0e32\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e31\u0e14\u0e15\u0e34\u0e14\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e38\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e38\u0e14\u0e31\u0e19 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e47\u0e21\u0e35\u0e08\u0e38\u0e14\u0e2d\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e15\u0e23\u0e07\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e1a\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e43\u0e04\u0e23\u0e21\u0e32 9 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e15\u0e34\u0e14\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e0a\u0e35\u0e17\u0e44\u0e14\u0e49\u0e16\u0e36\u0e07 6 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19 \u0e08\u0e30\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e15\u0e48\u0e2d\u0e16\u0e36\u0e07 \u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01 \u0e04\u0e34\u0e14\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19\u0e44\u0e1b \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e1a\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e48\u0e44\u0e01\u0e48\u0e01\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e21\u0e32\u0e22\u0e34\u0e07\u0e16\u0e25\u0e48\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e46 \u0e04\u0e34\u0e14\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e02\u0e32\u0e14 \u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e1a\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22 \u0e41\u0e1e\u0e49 1-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]