วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก

ฮังการี่ Vs ฟินแลนด์

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/5eb720290f1b94019b7eaae492829ff7.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e2e\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e35\u0e48 vs \u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 02:45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e2e\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e1b\u0e1b."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n08\/09\/18 (\u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01) \u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c - \u0e2e\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e35\u00a0\u00a01-0\n13\/06\/15 (\u0e04\u0e31\u0e14\u0e22\u0e39\u0e42\u0e23)\u00a0\u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c - \u0e2e\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e35\u00a0\u00a00-1\n15\/11\/14 (\u0e04\u0e31\u0e14\u0e22\u0e39\u0e42\u0e23) \u0e2e\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e35 - \u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u00a0\u00a01-0\n06\/03\/14 (\u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23) \u0e2e\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e35 - \u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u00a0\u00a01-2\n12\/10\/11 (\u0e04\u0e31\u0e14\u0e22\u0e39\u0e42\u0e23) \u0e2e\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e35 - \u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u00a0\u00a00-0\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n16\/11\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e42\u0e15\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22 2-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\n16\/10\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e42\u0e15\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22 3-3 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\u00a0\n13\/10\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e01\u0e23\u0e35\u0e0b 0-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\n12\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e01\u0e23\u0e35\u0e0b 2-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\u00a0\n08\/09\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c 0-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n16\/11\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e01\u0e23\u0e35\u0e0b 0-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\n16\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e01\u0e23\u0e35\u0e0b 2-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\n13\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e42\u0e15\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22 1-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\n12\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e42\u0e15\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22 1-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\n08\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2e\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e35 1-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/f2ad63ef9b2a6312b50b08aa0fc47d1a.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e16\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e17\u0e35\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e42\u0e14\u0e14\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01 \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1b\u0e4c\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e16\u0e36\u0e07\u0e41\u0e21\u0e49\u0e19\u0e31\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e08\u0e30\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e17\u0e48\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e01\u0e23\u0e35\u0e0b \u0e01\u0e47\u0e15\u0e32\u0e21 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e2e\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e35 \u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e23\u0e48 \u0e1a\u0e14\u0e08\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e01\u0e47\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e46 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e01\u0e47\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e38\u0e49\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e42\u0e01\u0e48\u0e07 \u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e41\u0e21\u0e49 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e21\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e1a\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e42\u0e14\u0e22\u0e23\u0e27\u0e21\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e01\u0e47\u0e22\u0e31\u0e07\u0e04\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e09\u0e30\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 \u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e04\u0e34\u0e14\u0e27\u0e48\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e46\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1-1"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]