วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัฟ

ไทย Vs อินโดนีเซีย

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/249e01f5f0fe2c0546edeca7a05f8175.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e40\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e40\u0e2d\u0e1f \u0e0b\u0e39\u0e0b\u0e39\u0e01\u0e34 \u0e04\u0e31\u0e1f"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e44\u0e17\u0e22 vs \u0e2d\u0e34\u0e19\u0e42\u0e14\u0e19\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 18:30 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e44\u0e17\u0e22 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n17\/12\/16 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e42\u0e14\u0e19\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 2-0\n14\/12\/16 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e42\u0e14\u0e19\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e44\u0e17\u0e22 2-1\n19\/11\/16 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e42\u0e14\u0e19\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 4-2\n07\/12\/10 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e42\u0e14\u0e19\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e44\u0e17\u0e22 2-1\n20\/12\/08 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e42\u0e14\u0e19\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 2-1\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n09\/11\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e15\u0e34\u0e21\u0e2d\u0e23\u0e4c-\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e40\u0e15 7-0 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e40\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e40\u0e2d\u0e1f \u0e0b\u0e39\u0e0b\u0e39\u0e01\u0e34 \u0e04\u0e31\u0e1e\n14\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e15\u0e23\u0e34\u0e19\u0e34\u0e41\u0e14\u0e14 1-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\n11\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e07 1-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\n02\/06\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e08\u0e35\u0e19 0-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\n25\/03\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e42\u0e25\u0e27\u0e32\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22 2-3 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e04\u0e34\u0e07\u0e2a\u0e4c \u0e04\u0e31\u0e1e\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n13\/11\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e15\u0e34\u0e21\u0e2d\u0e23\u0e4c-\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e40\u0e15 3-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e40\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e40\u0e2d\u0e1f \u0e0b\u0e39\u0e0b\u0e39\u0e01\u0e34 \u0e04\u0e31\u0e1e\n09\/11\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c 0-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e40\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e40\u0e2d\u0e1f \u0e0b\u0e39\u0e0b\u0e39\u0e01\u0e34 \u0e04\u0e31\u0e1e\n16\/10\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e07 1-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u00a0\n10\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c 3-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\n11\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e40\u0e21\u0e32\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e2a 1-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/23fb4af839e36737a5cc21c0052d8d57.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07 \"\u0e08\u0e48\u0e32\u0e1d\u0e39\u0e07\" \u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e1a\u0e35\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e40\u0e01\u0e21\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e16\u0e36\u0e07 7 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e07\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e04\u0e48\u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e2d\u0e34\u0e19\u0e42\u0e14\u0e19\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 2 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e21\u0e35 3 \u0e40\u0e40\u0e15\u0e49\u0e21\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e15\u0e32\u0e21\u0e21\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a 2 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e44\u0e17\u0e22 \u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e15\u0e48\u0e2d \u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e42\u0e14\u0e22\u0e23\u0e27\u0e21\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e44\u0e17\u0e22 \u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e38\u0e01 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e21\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e14\u0e35 \u0e2d\u0e35\u0e01\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07 2 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e44\u0e23 \u0e43\u0e04\u0e23\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e31\u0e01\u0e08\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14 \u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e44\u0e17\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e19\u0e48\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e0a\u0e19\u0e30 2-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]