วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : บราซิล เซเรีย เอ

พัลไมรัส Vs ฟลูมิเนนเซ่

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/e97082890598648742b5c48318c7d7da.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 \u0e40\u0e0b\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e2d"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a vs \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 06.45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\nBRA D1\t7\/26\/2018 \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 1-0 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a\nBRA D1\t9\/25\/2017 \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 0-1 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a\u00a0\nBRA D1\t6\/11\/2017 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a 3-1 \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\nBRA D1\t8\/29\/2016 \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 0-2 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a\nBRA D1\t5\/26\/2016 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a 2-0 \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\nBRA D1\t11\/12\/2018 \u0e2d\u0e31\u0e15\u0e40\u0e25\u0e15\u0e34\u0e42\u0e01 \u0e21\u0e34\u0e44\u0e19\u0e42\u0e23\u0e48 1-1 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\nBRA D1\t11\/04\/2018 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a 3-2\u00a0\u0e0b\u0e32\u0e19\u0e42\u0e15\u0e2a - \u0e0a\u0e19\u0e30\nCON CLA\t11\/01\/2018 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a 2-2 \u0e42\u0e1a\u0e04\u0e32 \u0e08\u0e39\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e2a - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\nBRA D1\t10\/28\/2018 \u0e1f\u0e25\u0e32\u0e40\u0e21\u0e07\u0e42\u0e01 1-1 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\nCON CLA\t10\/25\/2018 \u0e42\u0e1a\u0e04\u0e32 \u0e08\u0e39\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e2a 2-0 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a - \u0e41\u0e1e\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\nBRA D1\t11\/12\/2018 \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 0-0 \u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15 \u0e04\u0e25\u0e31\u0e1a \u0e40\u0e23\u0e0b\u0e34\u0e40\u0e1f\u0e48 \u0e1e\u0e35\u0e2d\u0e35 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\nCON CSA\t11\/08\/2018 \u0e41\u0e2d\u0e15\u0e40\u0e25\u0e15\u0e34\u0e42\u0e01\u0e49 \u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 2-0 \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 - \u0e41\u0e1e\u0e49\nBRA D1\t11\/04\/2018 \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 0-1 \u0e27\u0e32\u0e2a\u0e42\u0e01 \u0e14\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e21\u0e32 - \u0e41\u0e1e\u0e49\nCON CSA\t11\/01\/2018 \u0e40\u0e19\u0e0b\u0e34\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e19\u0e25 \u0e21\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e15\u0e27\u0e34\u0e40\u0e14\u0e42\u0e2d 0-1 \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 - \u0e0a\u0e19\u0e30\nBRA D1\t10\/28\/2018 \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e42\u0e15\u0e2a 3-0 \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/ead5070ab57260949f645f6adab0b8d4.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a \u0e17\u0e35\u0e21\u0e08\u0e48\u0e32\u0e1d\u0e39\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e08\u0e32\u0e01 \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e19\u0e48\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e17\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e08\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e23\u0e19\u0e31\u0e01 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e04\u0e48 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27 (\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 3 \u0e41\u0e1e\u0e49 1) \u0e41\u0e15\u0e48\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e08\u0e30\u0e41\u0e22\u0e48\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32 \u0e2b\u0e25\u0e38\u0e14\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e16\u0e36\u0e07 3 \u0e19\u0e31\u0e14 (\u0e0a\u0e19\u0e30 1 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1) \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e39\u0e08\u0e32\u0e01\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e27\u0e21\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a \u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e22\u0e31\u0e07\u0e04\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1e\u0e2d\u0e15\u0e31\u0e27 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e43\u0e19\u0e25\u0e35\u0e01\u0e01\u0e47\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e43\u0e04\u0e23 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e16\u0e49\u0e32\u0e19\u0e31\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a 3 \u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e01\u0e47\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e08\u0e48\u0e32\u0e1d\u0e39\u0e07\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a \u0e0a\u0e19\u0e30 1-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]