วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : บราซิล ซีรี่ บี

ฟิกูเรนเซ่ Vs เปซานดู

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/c256bdfdf4008831ce5f086ed905db75.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 \u0e0b\u0e35\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e1a\u0e35"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e1f\u0e34\u0e01\u0e39\u0e40\u0e23\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 vs \u0e40\u0e1b\u0e0b\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 04.15 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e40\u0e1b\u0e0b\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\nBRA D2\t07\/28\/2018 \u0e40\u0e1b\u0e0b\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39\u00a02-0 \u0e1f\u0e34\u0e01\u0e39\u0e40\u0e23\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\nBRA D2\t11\/25\/2017 \u0e1f\u0e34\u0e01\u0e39\u0e40\u0e23\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 1-0 \u0e40\u0e1b\u0e0b\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39\nBRA D2\t08\/06\/2017 \u0e40\u0e1b\u0e0b\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39 0-1 \u0e1f\u0e34\u0e01\u0e39\u0e40\u0e23\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\nBRA D2\t10\/16\/2013 \u0e1f\u0e34\u0e01\u0e39\u0e40\u0e23\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 3-2 \u0e40\u0e1b\u0e0b\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39\nBRA D2\t07\/31\/2013 \u0e40\u0e1b\u0e0b\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39 2-1 \u0e1f\u0e34\u0e01\u0e39\u0e40\u0e23\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\nBra SD\t11\/12\/2018 \u0e1a\u0e23\u0e38\u0e2a\u0e40\u0e01\u0e49 4-0 \u0e1f\u0e34\u0e01\u0e39\u0e40\u0e23\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 - \u0e41\u0e1e\u0e49\nBRA D2\t11\/10\/2018 \u0e27\u0e34\u0e25\u0e32 \u0e42\u0e19\u0e27\u0e32 3-1 \u0e1f\u0e34\u0e01\u0e39\u0e40\u0e23\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 - \u0e41\u0e1e\u0e49\nBRA D2\t11\/07\/2018 \u0e1f\u0e34\u0e01\u0e39\u0e40\u0e23\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\t0-0 \u0e01\u0e31\u0e27\u0e23\u0e32\u0e19\u0e35\u0e48 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e1e\u0e35 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\nINT CF\t11\/05\/2018 \u0e1f\u0e34\u0e01\u0e39\u0e40\u0e23\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\t2-3 \u0e1a\u0e23\u0e38\u0e2a\u0e40\u0e01\u0e49 - \u0e41\u0e1e\u0e49\nBRA D2\t11\/03\/2018 \u0e42\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e49 0-0 \u0e1f\u0e34\u0e01\u0e39\u0e40\u0e23\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\nBRA D2\t11\/11\/2018 \u0e01\u0e31\u0e27\u0e23\u0e32\u0e19\u0e35\u0e48 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e1e\u0e35 0-2 \u0e40\u0e1b\u0e0b\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39 - \u0e0a\u0e19\u0e30\nBRA D2\t11\/07\/2018 \u0e40\u0e1b\u0e0b\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39 4-3 \u0e42\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e49 - \u0e0a\u0e19\u0e30\nBRA D2\t11\/03\/2018 \u0e27\u0e34\u0e25\u0e32 \u0e42\u0e19\u0e27\u0e32 0-0 \u0e40\u0e1b\u0e0b\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\nBRA D2\t10\/28\/2018 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e0b\u0e35 \u0e40\u0e1b\u0e0b\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39 1-1 \u0e01\u0e2d\u0e23\u0e34\u0e15\u0e34\u0e1a\u0e49\u0e32 \u0e1e\u0e35\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\nBRA D2\t10\/21\/2018 \u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e32\u0e40\u0e25\u0e0b\u0e48\u0e32 1-0 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e0b\u0e35 \u0e40\u0e1b\u0e0b\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/0b3f810cbb08cab5967907e0dc353517.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e1f\u0e34\u0e01\u0e39\u0e40\u0e23\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 \u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e31\u0e19\u0e15\u0e38\u0e01\u0e30\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e40\u0e1b\u0e0b\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e01\u0e47\u0e1c\u0e25\u0e31\u0e14\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e1c\u0e25\u0e31\u0e14\u0e01\u0e31\u0e19\u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e14\u0e39\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e46 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 18 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e1b\u0e0b\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39 \u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e04\u0e48 2 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e16\u0e36\u0e07 9 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e2b\u0e27\u0e31\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e41\u0e17\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e1f\u0e34\u0e01\u0e39\u0e40\u0e23\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 \u0e17\u0e23\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e22\u0e31\u0e07\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48 \u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e27\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e46 \u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e44\u0e27\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e1f\u0e34\u0e01\u0e39\u0e40\u0e23\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 \u0e0a\u0e19\u0e30 1-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]