วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : เอฟเอ คัพ

แฮมป์ตัน & ริชม่อนด์ Vs โอลด์แฮม

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/498bd6b85c6f1a82160f7f43889c88ae.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e40\u0e2d \u0e04\u0e31\u0e1e"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e41\u0e2e\u0e21\u0e15\u0e31\u0e19 \u0e25\u0e34\u0e0a\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e4c VS \u0e42\u0e2d\u0e25\u0e14\u0e4c\u0e41\u0e2e\u0e21\u00a0"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 02.45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e42\u0e2d\u0e25\u0e14\u0e4c\u0e41\u0e2e\u0e21\u00a0 \u0e15\u0e48\u0e2d 0.5\/1"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"list":"bullet"},"insert":"\n"},{"insert":"\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n03\/11\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2d\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e0b\u0e4c\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 2-4 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e04\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e1f\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e19\u0e0b\u0e4c \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e18\u0e4c \n31\/10\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e2d\u0e35\u0e2a\u0e15\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e19 \u0e42\u0e1a\u0e42\u0e23\u0e48 2-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e04\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e1f\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e19\u0e0b\u0e4c \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e18\u0e4c \n27\/10\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2e\u0e31\u0e07\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14 0-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e04\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e1f\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e19\u0e0b\u0e4c \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e18\u0e4c \n20\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2d\u0e35\u0e2a\u0e15\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e08 1-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e40\u0e2d \u0e04\u0e31\u0e1e \n13\/10\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e27\u0e35\u0e25\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e42\u0e15\u0e19 1-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e04\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e1f\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e19\u0e0b\u0e4c \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e18\u0e4c\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n07\/11\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e19\u0e47\u0e2d\u0e15\u0e15\u0e4c\u0e2a \u0e40\u0e04\u0e32\u0e19\u0e4c\u0e15\u0e35\u0e49 0-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e17\u0e39 \n03\/11\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2a\u0e15\u0e35\u0e1f\u0e40\u0e19\u0e08 2-3 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e17\u0e39 \n31\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e19 \u0e22\u0e39-21 3-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e42\u0e17\u0e23\u0e1f\u0e35\u0e48\n27\/10\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17\u0e41\u0e2e\u0e21\u0e1b\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e19 1-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e17\u0e39 \n24\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e0a\u0e25\u0e15\u0e4c\u0e41\u0e19\u0e48\u0e21 2-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e17\u0e39\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/f1d54fe14f896fdd10d6002a4bf00ed5.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e25\u0e33\u0e1a\u0e32\u0e01 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e21\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e42\u0e2d\u0e25\u0e14\u0e4c\u0e41\u0e2e\u0e21 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e08\u0e30\u0e25\u0e33\u0e1a\u0e32\u0e01 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e48\u0e32\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e47\u0e22\u0e48\u0e33\u0e41\u0e22\u0e48\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e08\u0e30\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e14\u0e4c\u0e41\u0e2e\u0e21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e31\u0e19\u0e15\u0e35\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e1a\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e01\u0e32\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e22\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e41\u0e2e\u0e21\u0e15\u0e31\u0e19 \u0e25\u0e34\u0e0a\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e4c 0-2 \u0e42\u0e2d\u0e25\u0e14\u0e4c\u0e41\u0e2e\u0e21\u00a0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"}]