วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : ลีก เอิง

ลีลล์ Vs สตารส์บูร์ก

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/89593a73205ea9144120ed1f929dbcb9.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e25\u0e35\u0e25\u0e25\u0e4c vs \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 02.45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e25\u0e35\u0e25\u0e25\u0e4c \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e39\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n31\/10\/18 (\u0e25\u0e35\u0e01 \u0e04\u0e31\u0e1e) \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e01 2-0 \u0e25\u0e35\u0e25\u0e25\u0e4c\n28\/01\/18 (\u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07) \u0e25\u0e35\u0e25\u0e25\u0e4c 2-1 \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e01\n26\/01\/18 (\u0e40\u0e1f\u0e23\u0e49\u0e19\u0e0a\u0e4c \u0e04\u0e31\u0e1e) \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e01 2-1 \u0e25\u0e35\u0e25\u0e25\u0e4c\n13\/08\/17 (\u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07) \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e01 3-0 \u0e25\u0e35\u0e25\u0e25\u0e4c\n23\/03\/08 (\u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07) \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e01 0-1 \u0e25\u0e35\u0e25\u0e25\u0e4c\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n03\/11\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e41\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e0a 1-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\n31\/10\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e01 0-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e04\u0e31\u0e1e\n28\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e01\u0e47\u0e2d\u0e07 1-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\u00a0\n21\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e14\u0e34\u0e0c\u0e07 2-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\n06\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e41\u0e0b\u0e07\u0e15\u0e4c \u0e40\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e19 3-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n04\/11\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e15\u0e39\u0e25\u0e39\u0e2a 1-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\n31\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e25\u0e35\u0e25\u0e25\u0e4c 2-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e04\u0e31\u0e1e\n28\/10\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e41\u0e01\u0e47\u0e07\u0e01\u0e47\u0e2d\u0e07 1-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\n21\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e42\u0e21\u0e19\u0e32\u0e42\u0e01 2-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\u00a0\n07\/10\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e2d\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0a\u0e48\u0e23\u0e4c 2-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/cf16d0eb6fcfbfdd6a9558289560b5d4.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e25\u0e35\u0e25\u0e25\u0e4c \u0e1b\u0e35\u0e19\u0e35\u0e49\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e42\u0e14\u0e14\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46 \u0e43\u0e19\u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e40\u0e01\u0e21\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e08\u0e30\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e17\u0e48\u0e32\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e08\u0e48\u0e32\u0e1d\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e40\u0e1b\u0e41\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e0a \u0e44\u0e1b 2-1 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e25\u0e22\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e17\u0e49\u0e31\u0e07\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e38\u0e01 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e17\u0e33\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e22\u0e2d\u0e14\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e22\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e01\u0e21 \u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e01\u0e47\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e15\u0e39\u0e25\u0e39\u0e2a \u0e21\u0e32 1-1 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e42\u0e14\u0e22\u0e23\u0e27\u0e21\u0e01\u0e47\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e14\u0e35\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e43\u0e19\u0e04\u0e37\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e41\u0e25\u0e01\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e44\u0e15\u0e25\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e40\u0e01\u0e21\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e39\u0e48 \u0e09\u0e30\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e08\u0e38\u0e14\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e25\u0e35\u0e25\u0e25\u0e4c \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e01\u0e33\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e38\u0e01\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e25\u0e35\u0e25\u0e25\u0e4c \u0e0a\u0e19\u0e30 1-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]