วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : ลีก เอิง

มงต์เปลลิเย่ร์ Vs โอลิมปิก มาร์กเซย

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/0671e74eabc565e25ba84df85be25d7d.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e21\u0e07\u0e15\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e25\u0e34\u0e40\u0e22\u0e48\u0e23\u0e4c vs \u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01 \u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e40\u0e0b\u0e22"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 03:00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01 \u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e40\u0e0b\u0e22 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n09\/04\/18 (\u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07) \u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e40\u0e0b\u0e22 - \u0e21\u0e07\u0e15\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e25\u0e34\u0e40\u0e22\u0e48\u0e23\u0e4c\u00a0\u00a00 : 0\n04\/12\/17 (\u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07) \u0e21\u0e07\u0e15\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e25\u0e34\u0e40\u0e22\u0e48\u0e23\u0e4c - \u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e40\u0e0b\u0e22\u00a0\u00a01 : 1\n28\/01\/17 (\u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07) \u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e40\u0e0b\u0e22 - \u0e21\u0e07\u0e15\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e25\u0e34\u0e40\u0e22\u0e48\u0e23\u0e4c\u00a0\u00a05 : 1\n05\/11\/16 (\u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07) \u0e21\u0e07\u0e15\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e25\u0e34\u0e40\u0e22\u0e48\u0e23\u0e4c - \u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e40\u0e0b\u0e22\u00a0\u00a03 : 1\n03\/02\/16 (\u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07) \u0e21\u0e07\u0e15\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e25\u0e34\u0e40\u0e22\u0e48\u0e23\u0e4c - \u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e40\u0e0b\u0e22\u00a0\u00a00 : 1\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n31\/10\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e19\u0e47\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e4c 0-3 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\n28\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e15\u0e39\u0e25\u0e39\u0e2a 3-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\u00a0\n21\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e42\u0e14\u0e0b\u0e4c 2-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\u00a0\n07\/10\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e41\u0e01\u0e47\u0e07\u0e01\u0e47\u0e2d\u0e07 1-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\u00a0\n30\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e19\u0e35\u0e21\u0e2a\u0e4c 3-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n29\/10\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e41\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e0a 0-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\u00a0\n26\/10\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e25\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e2d 1-3 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e22\u0e39\u0e42\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e32 \u0e25\u0e35\u0e01\n22\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e19\u0e35\u0e0b 1-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\u00a0\n07\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e01\u0e47\u0e2d\u0e07 2-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\u00a0\n05\/10\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e2d\u0e1e\u0e2d\u0e25\u0e25\u0e2d\u0e19 2-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e42\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e32 \u0e25\u0e35\u0e01\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/226ee586f87969eb2397e8a8e36d15f6.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e41\u0e21\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e21\u0e07\u0e15\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e25\u0e34\u0e40\u0e22\u0e48\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e07\u0e08\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e19\u0e47\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e4c \u0e21\u0e32\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e25\u0e35\u0e01\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c \u0e41\u0e15\u0e48\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e24\u0e14\u0e39\u0e01\u0e32\u0e25\u0e19\u0e35\u0e49\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e01\u0e47\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e33\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e22\u0e2d\u0e14\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21 \u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a 3 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e40\u0e0b\u0e22 \u0e40\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e15\u0e32\u0e21\u0e21\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 5 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e47\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e14\u0e35\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e40\u0e01\u0e21\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e08\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e41\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e0a \u0e04\u0e32\u0e23\u0e31\u0e07\u0e44\u0e1b 2-0 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e47\u0e21\u0e35\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e17\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e14\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1e\u0e2d \u0e41\u0e15\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e16\u0e49\u0e32\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e14\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e49 \u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e40\u0e0b\u0e22 \u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e04\u0e34\u0e14\u0e27\u0e48\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e21\u0e07\u0e15\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e25\u0e34\u0e40\u0e22\u0e48\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e19\u0e30 1-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]