วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : เดนมาร์ก ดิวิชั่น1

ฮวิโดฟ Vs เฮชบี โคเก้

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/a6dd301f8ce4622d67a234db9970ea85.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e14\u0e34\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e191"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e2e\u0e27\u0e34\u0e42\u0e14\u0e1f vs \u0e40\u0e2e\u0e0a\u0e1a\u0e35 \u0e42\u0e04\u0e40\u0e01\u0e49"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 00.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e40\u0e2e\u0e2d\u0e1f\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e08 \u0e42\u0e04\u0e40\u0e01\u0e49 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e1b\u0e1b."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n26\/08\/18 \u0e42\u0e04\u0e40\u0e01\u0e49 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2e\u0e27\u0e34\u0e42\u0e14\u0e1f\u00a04 - 3\u00a0\n17\/02\/18 \u0e42\u0e04\u0e40\u0e01\u0e49 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2e\u0e27\u0e34\u0e42\u0e14\u0e1f\u00a00 - 1\u00a0\n25\/05\/14 \u0e2e\u0e27\u0e34\u0e42\u0e14\u0e1f\u00a0\u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e42\u0e04\u0e40\u0e01\u0e49 1 - 0\u00a0\n17\/11\/13 \u0e42\u0e04\u0e40\u0e01\u0e49 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2e\u0e27\u0e34\u0e42\u0e14\u0e1f\u00a03 - 0\u00a0\n14\/09\/13 \u0e42\u0e04\u0e40\u0e01\u0e49 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2e\u0e27\u0e34\u0e42\u0e14\u0e1f\u00a02 - 0\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n14\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e18\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e17\u0e14 5-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e14\u0e34\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19 1 \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01\u00a0\n07\/10\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e2d\u0e21\u0e32\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c 2-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e14\u0e34\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19 1 \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01\n30\/09\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e27\u0e35\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 1-3 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e14\u0e34\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19 1 \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01\u00a0\n23\/09\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e23\u0e2d\u0e2a\u0e04\u0e34\u0e25\u0e14\u0e4c 0-3 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e14\u0e34\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19 1 \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01\n16\/09\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e19\u0e35\u0e42\u0e04\u0e1a\u0e34\u0e49\u0e07 0-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e14\u0e34\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19 1 \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n14\/10\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e0b\u0e34\u0e25\u0e40\u0e04\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 1-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e14\u0e34\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19 1 \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01\u00a0\n05\/10\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e27\u0e35\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 1-3 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e14\u0e34\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19 1 \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01\n30\/09\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e25\u0e34\u0e07\u0e1a\u0e35\u0e49 2-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e14\u0e34\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19 1 \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01\u00a0\n27\/09\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e2a\u0e40\u0e22\u0e25\u0e25\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c 0-4 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e04\u0e31\u0e1e\n23\/09\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e2e\u0e25\u0e0b\u0e34\u0e07\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c 2-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e14\u0e34\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19 1 \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/b8ce0b9c0199fdacc84a3c17e107b7fb.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e41\u0e21\u0e49\u0e08\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e41\u0e15\u0e48\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e2e\u0e27\u0e34\u0e42\u0e14\u0e1f \u0e01\u0e47\u0e22\u0e31\u0e07\u0e16\u0e39\u0e01\u0e01\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07 \u0e42\u0e04\u0e40\u0e01\u0e49 \u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e14\u0e35 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e01\u0e25\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e27\u0e48\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e17\u0e35\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e1e\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e1f\u0e23\u0e32\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e48\u0e19 6 \u0e41\u0e21\u0e15\u0e0a\u0e4c\u0e17\u0e49\u0e32\u0e22 \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e41\u0e04\u0e48 1 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e47 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1 \u0e41\u0e1e\u0e49 4 \u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e33\u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e44\u0e14\u0e49\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e43\u0e19\u0e25\u0e35\u0e01\u0e40\u0e25\u0e22\u0e01\u0e47\u0e27\u0e48\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e41\u0e15\u0e48 2 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e01\u0e47\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e22\u0e2d\u0e14\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e19\u0e31\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e18\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e17\u0e14 5-1 \u0e2d\u0e35\u0e01\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e42\u0e04\u0e40\u0e01\u0e49 \u0e40\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e47\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e34\u0e28\u0e17\u0e32\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e43\u0e04\u0e23\u0e21\u0e32 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a 3 \u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e44\u0e27\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e2e\u0e27\u0e34\u0e42\u0e14\u0e1f \u0e0a\u0e19\u0e30 2-1"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]