วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : โปรตุเกส คัพ

แซร์ตาเนนเซ่ Vs เบนฟิก้า

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/0cbd9882ea6aa3f092678fffb0d0976a.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e38\u0e40\u0e01\u0e2a \u0e04\u0e31\u0e1e"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e41\u0e0b\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e32\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 vs \u0e40\u0e1a\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e01\u0e49\u0e32"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 02.45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e40\u0e1a\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e01\u0e49\u0e32 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e21"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\nPOR CN\t09\/30\/2018 \u0e08\u0e35\u0e14\u0e35 \u0e27\u0e34\u0e04\u0e15\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 1-3 \u0e41\u0e0b\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e32\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 - \u0e0a\u0e19\u0e30\nPOR D3\t08\/19\/2018 \u0e1f\u0e32\u0e15\u0e34\u0e21\u0e32 1-1 \u0e41\u0e0b\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e32\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\nPOR D3\t08\/12\/2018 \u0e41\u0e0b\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e32\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 FC 1-0 \u0e2d\u0e31\u0e25\u0e40\u0e04\u0e19 - \u0e0a\u0e19\u0e30\nPOR D3\t04\/08\/2018 \u0e41\u0e0b\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e32\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 FC 5-0 \u0e40\u0e1f\u0e2d\u0e4c\u0e40\u0e23\u0e23\u0e48\u0e32 - \u0e0a\u0e19\u0e30\nPOR D3\t03\/11\/2018 \u0e41\u0e0b\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e32\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 FC 0-0 \u0e01\u0e32\u0e1f\u0e32\u0e19\u0e2e\u0e32 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\nPOR D1\t10\/07\/2018 \u0e40\u0e1a\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e01\u0e49\u0e32 1-0 \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e15\u0e49 - \u0e0a\u0e19\u0e30\u00a0\nUEFA CL\t10\/03\/2018 \u0e40\u0e2d\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e04 \u0e40\u0e2d\u0e40\u0e18\u0e19\u0e2a\u0e4c 2-3 \u0e40\u0e1a\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e01\u0e49\u0e32 - \u0e0a\u0e19\u0e30\nPOR D1\t09\/28\/2018 \u0e0a\u0e32\u0e40\u0e27\u0e0b 2-2 \u0e40\u0e1a\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e01\u0e49\u0e32 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\nPOR D1\t09\/24\/2018 \u0e40\u0e1a\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e01\u0e49\u0e32 2-0 \u0e2d\u0e32\u0e40\u0e27\u0e2a - \u0e0a\u0e19\u0e30\nUEFA CL\t09\/20\/2018 \u0e40\u0e1a\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e01\u0e49\u0e32 0-2 \u0e1a\u0e32\u0e40\u0e22\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e19 \u0e21\u0e34\u0e27\u0e19\u0e34\u0e04 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/d81d83f8dba790bf518af611364b79f8.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19 \u0e41\u0e0b\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e32\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e40\u0e1a\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e01\u0e49\u0e32 \u0e01\u0e47\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32 4 \u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e14\u0e35\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e0a\u0e19\u0e30 3 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1 \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e15\u0e30\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e01\u0e47\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e16\u0e49\u0e27\u0e19 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e40\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e47\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35\u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19 4 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e0a\u0e19\u0e30 3 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1 \u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e40\u0e08\u0e47\u0e1a\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e07\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e42\u0e14\u0e22\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e01\u0e47\u0e22\u0e31\u0e07\u0e14\u0e39\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e21\u0e32\u0e01\u0e19\u0e31\u0e01 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e17\u0e35\u0e44\u0e23 \u0e01\u0e47\u0e21\u0e31\u0e01\u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e21\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e14\u0e35\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14 \u0e09\u0e30\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e1a\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e01\u0e49\u0e32 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e21\u0e32\u0e16\u0e25\u0e48\u0e21\u0e22\u0e31\u0e1a\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e40\u0e1a\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e01\u0e49\u0e32 \u0e0a\u0e19\u0e30 3-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]