วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : เวลส์ พรีเมียร์ลีก

เดอะ นิว เซนต์ส Vs ลานดูเนา

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/63ab8edb27d462452511b784e271d35d.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e40\u0e27\u0e25\u0e2a\u0e4c \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e30 \u0e19\u0e34\u0e27 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e2a vs \u0e25\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39\u0e40\u0e19\u0e32"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 01.45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e30 \u0e19\u0e34\u0e27 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\nWAL PR\t11\/18\/2017 \u0e25\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39\u0e40\u0e19\u0e32 0-1 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e30 \u0e19\u0e34\u0e27 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e2a\nWAL PR\t09\/23\/2017 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e30 \u0e19\u0e34\u0e27 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e2a 1-0 \u0e25\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39\u0e40\u0e19\u0e32\nWAL PR\t10\/15\/2016 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e30 \u0e19\u0e34\u0e27 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e2a 5-0 \u0e25\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39\u0e40\u0e19\u0e32\nWAL PR\t08\/20\/2016 \u0e25\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39\u0e40\u0e19\u0e32 0-5 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e30 \u0e19\u0e34\u0e27 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e2a\nWAL PR\t04\/23\/2016 \u0e25\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39\u0e40\u0e19\u0e32 1-5 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e30 \u0e19\u0e34\u0e27 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e2a\t\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\nWAL PR\t10\/6\/2018 \u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e18\u0e47\u0e19 0-3 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e30 \u0e19\u0e34\u0e27 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e2a - \u0e0a\u0e19\u0e30\nWALC\t10\/4\/2018 \u0e40\u0e1b\u0e23\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e17\u0e35\u0e19 \u0e17\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 0-5 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e30 \u0e19\u0e34\u0e27 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e2a - \u0e0a\u0e19\u0e30\nWAL PR\t9\/30\/2018 \u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e34\u0e1f \u0e40\u0e21\u0e42\u0e17\u0e23\u0e42\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e41\u0e17\u0e19 4-1 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e30 \u0e19\u0e34\u0e27 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e2a - \u0e41\u0e1e\u0e49\nWAL PR\t9\/22\/2018 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e30 \u0e19\u0e34\u0e27 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e2a 0-0 \u0e1a\u0e32\u0e25\u0e32 \u0e17\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\nWAL PR\t9\/15\/2018 \u0e41\u0e2d\u0e25\u0e25\u0e32\u0e40\u0e19\u0e25\u0e35 0-2 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e30 \u0e19\u0e34\u0e27 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e2a - \u0e0a\u0e19\u0e30\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\nWAL PR\t10\/6\/2018 \u0e25\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39\u0e40\u0e19\u0e32 1-2 \u0e41\u0e2d\u0e25\u0e25\u0e32\u0e40\u0e19\u0e25\u0e35 - \u0e41\u0e1e\u0e49\nWALC\t10\/3\/2018 \u0e23\u0e35\u0e2b\u0e4c\u0e25 3-5 \u0e25\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39\u0e40\u0e19\u0e32 - \u0e0a\u0e19\u0e30\t\t\nWAL PR\t9\/29\/2018 \u0e1a\u0e32\u0e25\u0e32 \u0e17\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c 2-1 \u0e25\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39\u0e40\u0e19\u0e32 - \u0e41\u0e1e\u0e49\nWAL PR\t9\/23\/2018 \u0e25\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39\u0e40\u0e19\u0e32 0-4 \u0e04\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e32\u0e2b\u0e4c \u0e04\u0e34\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e47\u0e19 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 - \u0e41\u0e1e\u0e49\nWAL PR\t9\/16\/2018 \u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e34\u0e1f \u0e40\u0e21\u0e42\u0e17\u0e23\u0e42\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e41\u0e17\u0e19 0-1 \u0e25\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39\u0e40\u0e19\u0e32 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/4382ad5149d01021c82f1f53815ecfed.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e30 \u0e19\u0e34\u0e27 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e2a \u0e21\u0e32\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e14\u0e39\u0e17\u0e35\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27 9 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e43\u0e19\u0e25\u0e35\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32 \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e16\u0e36\u0e07 6 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1 \u0e41\u0e1e\u0e49 2 \u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07 \u0e23\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e48\u0e32\u0e1d\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e25\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39\u0e40\u0e19\u0e32 \u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e14\u0e35\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e23\u0e19\u0e31\u0e01 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30 9 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32 \u0e0a\u0e19\u0e30 2 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 2 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e16\u0e36\u0e07 5 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e01\u0e43\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e41\u0e23\u0e07\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e16\u0e49\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14 3 \u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e01\u0e47\u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e42\u0e14\u0e19\u0e08\u0e48\u0e32\u0e1d\u0e39\u0e07\u0e17\u0e34\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e2d\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e30 \u0e19\u0e34\u0e27 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e25\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19 \u0e25\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39\u0e40\u0e19\u0e32 \u0e44\u0e1b\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e02\u0e32\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e30 \u0e19\u0e34\u0e27 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e2a \u0e0a\u0e19\u0e30 3-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]