วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล กระชับมิตรสโมสร

เจียงซู ซูหนิง Vs เซาแธมป์ตัน

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/9a177bdea5472b153c20f32c7f72856f.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e08\u0e35\u0e22\u0e07\u0e0b\u0e39 \u0e0b\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e34\u0e07 vs \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e41\u0e18\u0e21\u0e1b\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 11 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 18.30 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e41\u0e18\u0e21\u0e1b\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n-"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#66a3e0","bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/7aa1a353dd0eeccc2faefb304260976c.png"}},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u00a0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 "},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/06ce6993a143e577f2c44ad549daea00.png"}},{"insert":"\n\n\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/6f9bdbe28b5c77d32af945df819d5723.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e08\u0e32\u0e01\u0e08\u0e35\u0e19 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e08\u0e30\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e47\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e27\u0e48\u0e32\u0e22\u0e31\u0e07\u0e14\u0e39\u0e2b\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e21\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e19\u0e31\u0e14\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e47\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e14\u0e35\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e2d\u0e22\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e0a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e01\u0e49 \u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49 3-3 \u0e01\u0e47\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e42\u0e39\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23 \u0e2d\u0e35\u0e01\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c\u0e19\u0e35\u0e49\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e01\u0e19\u0e31\u0e01 \u0e01\u0e47\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e1a\u0e14\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c\u0e19\u0e35\u0e49 \n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e40\u0e08\u0e35\u0e22\u0e07\u0e0b\u0e39 \u0e0b\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e34\u0e07 1-3 \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e41\u0e18\u0e21\u0e1b\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"}]