วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก

ไอซ์แลนด์ Vs สวิตเซอร์แลนด์

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/8cfeb67cae6e36f281908bec273822f9.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e44\u0e2d\u0e0b\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c VS \u0e2a\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 01.45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e2a\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e15\u0e48\u0e2d0.5\/1"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a008\/09\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a06-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e44\u0e2d\u0e0b\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"WCPEU\u00a0\u00a0\u00a007\/09\/13\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a04-4\u00a0\u00a0\u00a0\u0e44\u0e2d\u0e0b\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"WCPEU\u00a0\u00a0\u00a017\/10\/12\u00a0\u00a0\u00a0\u0e44\u0e2d\u0e0b\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a00-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INTERF\u00a0\u00a0\u00a012\/10\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a\u00a0\u00a0\u00a02-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e44\u0e2d\u0e0b\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a012\/09\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e44\u0e2d\u0e0b\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a00-3\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1a\u0e25\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e21"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a008\/09\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a06-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e44\u0e2d\u0e0b\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"WORLD CUP\u00a0\u00a0\u00a027\/06\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e44\u0e2d\u0e0b\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a01-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e42\u0e04\u0e23\u0e40\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"WORLD CUP\u00a0\u00a0\u00a022\/06\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e44\u0e19\u0e08\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u00a0\u00a0\u00a02-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e44\u0e2d\u0e0b\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a013\/10\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1a\u0e25\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e21\u00a0\u00a0\u00a02-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INTERF\u00a0\u00a0\u00a012\/09\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29\u00a0\u00a0\u00a01-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a008\/09\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a06-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e44\u0e2d\u0e0b\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"WORLD CUP\u00a0\u00a0\u00a003\/07\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e27\u0e35\u0e40\u0e14\u0e19\u00a0\u00a0\u00a01-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"WORLD CUP\u00a0\u00a0\u00a028\/06\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a02-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e04\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/f2396ad82c0bb31f1659fdefa6be2748.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e14\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e22\u0e32\u0e01 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e44\u0e2d\u0e0b\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u0e44\u0e14\u0e49\u0e14\u0e35\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e22\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a\u0e44\u0e27\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49 2-2 \u0e2b\u0e32\u0e01\u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e41\u0e25\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e19\u0e48\u0e32\u0e15\u0e01\u0e43\u0e08 7 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e44\u0e2d\u0e0b\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e44\u0e1b 6 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1 \u0e2d\u0e35\u0e01\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e01\u0e21\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e15\u0e2f \u0e01\u0e47\u0e42\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32 6-0 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d 0.5\/1 \u0e08\u0e36\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e48\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e01 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\u0e08\u0e30\u0e22\u0e34\u0e07\u0e16\u0e36\u0e07\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e21\u0e32\u0e01\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e0a\u0e19\u0e30 2-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":" \n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"}]