วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก

สเปน Vs อังกฤษ

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/baeb9b5037c40fa6504d8f811af4f6fb.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19 VS \u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 01.45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 :\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19 \u0e15\u0e48\u0e2d 0.5\/1"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a009\/09\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29\u00a0\u00a0\u00a01-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INTERF\u00a0\u00a0\u00a016\/11\/16\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29\u00a0\u00a0\u00a02-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INTERF\u00a0\u00a0\u00a014\/11\/15\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19\u00a0\u00a0\u00a02-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INTERF\u00a0\u00a0\u00a013\/11\/11\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29\u00a0\u00a0\u00a01-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INTERF\u00a0\u00a0\u00a012\/02\/09\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19\u00a0\u00a0\u00a02-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INTERF\u00a0\u00a0\u00a012\/10\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e27\u0e25\u0e2a\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a01-4\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a012\/09\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19\u00a0\u00a0\u00a06-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e42\u0e04\u0e23\u0e40\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a009\/09\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29\u00a0\u00a0\u00a01-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"WORLD CUP\u00a0\u00a0\u00a001\/07\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19\u00a0\u00a0\u00a01-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"WORLD CUP\u00a0\u00a0\u00a026\/06\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19\u00a0\u00a0\u00a02-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e42\u0e21\u0e23\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e42\u0e01"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a013\/10\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e42\u0e04\u0e23\u0e40\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u00a0\u00a0\u00a00-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INTERF\u00a0\u00a0\u00a012\/09\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29\u00a0\u00a0\u00a01-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a009\/09\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29\u00a0\u00a0\u00a01-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"WORLD CUP\u00a0\u00a0\u00a014\/07\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1a\u0e25\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e21(N)\u00a0\u00a0\u00a02-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"WORLD CUP\u00a0\u00a0\u00a012\/07\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e42\u0e04\u0e23\u0e40\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22(N)\u00a0\u00a0\u00a01-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/bc997afcee958208fd553bf2474d636f.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e41\u0e21\u0e15\u0e0a\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19 \u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e43\u0e19\u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 \u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29\u0e08\u0e30\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e25\u0e36\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e08\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a 4 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07 \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e01\u0e38\u0e19\u0e0b\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19 \u0e2b\u0e25\u0e38\u0e22\u0e2a\u0e4c \u0e40\u0e2d\u0e47\u0e19\u0e23\u0e34\u0e40\u0e01\u0e49 \u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e34\u0e07\u0e14\u0e38 \u0e14\u0e38\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e2a\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e2d\u0e35\u0e01\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19\u0e01\u0e47\u0e22\u0e31\u0e07\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29\u0e44\u0e14\u0e49\u0e16\u0e36\u0e07\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e40\u0e09\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e46\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19 \u0e0a\u0e19\u0e30 2-1"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"}]