วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก

อิสราเอล Vs แอลเบเนีย

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/ce7ecc42a0058ab56a3a9fe390610a3e.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e23\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e25 vs \u0e41\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 01.45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e23\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e25 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n08\/09\/18 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e41\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e23\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e25 1-0\n12\/06\/17 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e23\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e25 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e41\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22 0-3\n13\/11\/16 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e41\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e23\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e25 0-3\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n12\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e15\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c 2-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\u00a0\n12\/09\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e44\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d 0-3 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u00a0\n08\/09\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e41\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22 0-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\n25\/03\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e42\u0e23\u0e21\u0e32\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22 1-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\n10\/10\/17 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19 0-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e04\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n11\/10\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e08\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e14\u0e19 0-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u00a0\n11\/09\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e15\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c 0-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\u00a0\n08\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e23\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e25 1-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\u00a0\n03\/06\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19 1-4 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\n30\/05\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e42\u0e04\u0e42\u0e0b\u0e42\u0e27 0-3 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/0e14f47239c508c05a7703b20f7675a1.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e44\u0e21\u0e48\u0e14\u0e35\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e23\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e25 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e15\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e01\u0e47\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19 11 \u0e2a\u0e39\u0e49 10 \u0e04\u0e19\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 60 \u0e2b\u0e19\u0e33\u0e0b\u0e49\u0e33\u0e22\u0e31\u0e07\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14 1 \u0e08\u0e32\u0e01 2 \u0e25\u0e39\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e21\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e15\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 \u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e14\u0e27\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e46 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e01\u0e47\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e22\u0e32\u0e27\u0e21\u0e32 4 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e23\u0e27\u0e14 \u0e02\u0e13\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e47\u0e25\u0e38\u0e49\u0e19\u0e22\u0e32\u0e01\u0e1e\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e01\u0e47\u0e04\u0e07\u0e08\u0e30\u0e21\u0e32\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e15\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e44\u0e15\u0e25\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e49\u0e19\u0e40\u0e04\u0e22 \u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e23\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e25 \u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e23\u0e38\u0e01\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e22 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19 \u0e41\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22 \u0e01\u0e47\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19 \u0e04\u0e07\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e21\u0e32\u0e22\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e44\u0e27\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e41\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1-1"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]