วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : กระชับมิตร

ซาอุดีอาระเบีย Vs บราซิล

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/0d5299db525377da52b1461f4088e974.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e0b\u0e32\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e35\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22 vs \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 00.45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n01\/08\/99 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e0b\u0e32\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22 8 - 2\u00a0\n12\/12\/97 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e0b\u0e32\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 0 - 3\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n11\/09\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e42\u0e1a\u0e25\u0e34\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22 2-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u00a0\n25\/06\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e34\u0e1b\u0e15\u0e4c 2-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\u00a0\n20\/06\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e38\u0e23\u0e38\u0e01\u0e27\u0e31\u0e22 0-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\u00a0\u00a0\n14\/06\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 0-5 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\u00a0\u00a0\n09\/06\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e31\u0e19 1-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n12\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e40\u0e2d\u0e25 \u0e0b\u0e31\u0e25\u0e27\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c 5-0 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u00a0\n08\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32 2-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u00a0\n07\/07\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e40\u0e1a\u0e25\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e21 1-2 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\n02\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e40\u0e21\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e01 2-0 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\n28\/06\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22 2-0 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/4cba1237abab2907ba0bca9dbf2e7745.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e04\u0e07\u0e08\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e21\u0e32\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e01\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e27\u0e48\u0e32\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e21\u0e2b\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19\u0e44\u0e1b \u0e41\u0e21\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32 2 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e0b\u0e32\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e38\u0e19\u0e0b\u0e37\u0e2d \u0e06\u0e27\u0e19 \u0e1b\u0e34\u0e0b\u0e0b\u0e35\u0e48 \u0e08\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e14\u0e48\u0e32\u0e19 \u0e2d\u0e35\u0e22\u0e34\u0e1b\u0e15\u0e4c \u0e01\u0e31\u0e1a \u0e42\u0e1a\u0e25\u0e34\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22 \u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e44\u0e23\u0e49\u0e1e\u0e48\u0e32\u0e22 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e1a\u0e17\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e21\u0e31\u0e19\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e0a\u0e23 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25\u0e40\u0e15\u0e47\u0e21\u0e44\u0e1b\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e15\u0e30\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e25\u0e01 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e22\u0e31\u0e07\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e15\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e25\u0e38\u0e22\u0e28\u0e36\u0e01\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e16\u0e2d\u0e30\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e15\u0e30\u0e21\u0e32\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e15\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e21\u0e32\u0e01\u0e21\u0e32\u0e22 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 \u0e01\u0e47\u0e04\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e17\u0e35\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e46 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07 2 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e47\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e22\u0e2d\u0e14\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e21\u0e32\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14 \u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 \u0e0a\u0e34\u0e27\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 \u0e0a\u0e19\u0e30 3-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]