วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : กระชับมิตร

เวลส์ Vs สเปน

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/f17d87cc198315756ec98b9042000906.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e40\u0e27\u0e25\u0e2a\u0e4c vs \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 01.45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n30\/04\/85 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e40\u0e27\u0e25\u0e2a\u0e4c \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19 3-0\u00a0\n17\/10\/84 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e40\u0e27\u0e25\u0e2a\u0e4c 3-0\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n09\/09\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01 0-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\n07\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e44\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c 4-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\u00a0\n29\/08\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e40\u0e21\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e01 0-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u00a0\n26\/03\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e38\u0e23\u0e38\u0e01\u0e27\u0e31\u0e22 0-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e44\u0e0a\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e04\u0e31\u0e1e\n22\/03\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e08\u0e35\u0e19 6-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e44\u0e0a\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e04\u0e31\u0e1e\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n12\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e42\u0e04\u0e23\u0e40\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22 6-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\n09\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29 2-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\u00a0\n01\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 1-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\n26\/06\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e42\u0e21\u0e23\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e42\u0e01 2-2 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\u00a0\n21\/06\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e34\u0e2b\u0e23\u0e48\u0e32\u0e19 1-0 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/0f62b93f28425aa6260154a2d1b0477e.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e14\u0e39\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e04\u0e48\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e21\u0e32\u0e01\u0e19\u0e31\u0e01 \u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e19\u0e2d\u0e21\u0e15\u0e31\u0e27\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e39\u0e48 \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e01\u0e47\u0e04\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e48\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e25\u0e07\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e23\u0e48 \u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e27\u0e25\u0e2a\u0e4c \u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e01\u0e47\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e1a\u0e25 \u0e01\u0e31\u0e1a \u0e41\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e4c\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e4c \u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e15\u0e30\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e47\u0e16\u0e2d\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e04\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e17\u0e27\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30 \u0e40\u0e25\u0e22\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e48\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e23\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01 \u0e21\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e35\u0e21 \"\u0e21\u0e31\u0e07\u0e01\u0e23\u0e41\u0e14\u0e07\" \u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e14\u0e35 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e22\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e21 \"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e34\u0e07\u0e14\u0e38\" \u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e25\u0e30\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e27\u0e25\u0e2a\u0e4c \u0e04\u0e07\u0e40\u0e19\u0e49\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e2d\u0e22 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e47\u0e04\u0e07\u0e08\u0e30\u0e40\u0e19\u0e49\u0e19\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e15\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e44\u0e15\u0e25\u0e4c \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e44\u0e21\u0e48\u0e01\u0e47\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e41\u0e04\u0e48\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e40\u0e27\u0e25\u0e2a\u0e4c \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1-1"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]