วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : กระชับมิตร

อิรัก Vs อาร์เจนติน่า

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/86d487f86bf775de1f1d66915e7dc37c.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e2d\u0e34\u0e23\u0e31\u0e01 vs \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e48\u0e32"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 00:45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n10\/09\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e04\u0e39\u0e40\u0e27\u0e15 2-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u00a0\n04\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e32\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e44\u0e15\u0e19\u0e4c 3-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u00a0\n08\/05\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e32\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e44\u0e15\u0e19\u0e4c 0-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n27\/03\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e0b\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 1-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u00a0\n21\/03\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c 2-3 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n12\/09\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e42\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22 0-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u00a0\n08\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e01\u0e31\u0e27\u0e40\u0e15\u0e21\u0e32\u0e25\u0e32 3-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u00a0\n30\/06\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a 3-4 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\u00a0\n27\/06\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e44\u0e19\u0e08\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 2-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\u00a0\n22\/06\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e42\u0e04\u0e23\u0e40\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22 0-3 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/8522a8afae7bb48d0f7fe2498a069be8.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e08\u0e30\u0e44\u0e23\u0e49\u0e40\u0e07\u0e32\u0e40\u0e21\u0e2a\u0e0b\u0e35\u0e48 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e47\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e14\u0e35\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23 \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e16\u0e49\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e14\u0e35 \u0e01\u0e47\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e14\u0e35\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e25\u0e22 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e42\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22 \u0e01\u0e47\u0e19\u0e48\u0e32\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e0a\u0e21\u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e1b\u0e01\u0e15\u0e34\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e35\u0e44\u0e23\u0e01\u0e47\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e35\u0e49 \u0e01\u0e31\u0e1a \u0e14\u0e35\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e48\u0e32 \u0e01\u0e47\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e1d\u0e32\u0e01\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e07\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e44\u0e27\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e23\u0e31\u0e01 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e01\u0e47\u0e42\u0e19\u0e40\u0e19\u0e21 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e21\u0e32\u0e01\u0e19\u0e31\u0e01 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e22\u0e32\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e22\u0e2d\u0e14\u0e17\u0e35\u0e21\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e17\u0e31\u0e1e \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e02\u0e32\u0e27 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e34\u0e2a\u0e39\u0e08\u0e19\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e21\u0e35\u0e14\u0e35\u0e1e\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e04\u0e23\u0e01\u0e47\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e0a\u0e19\u0e30 3-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]