วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : เดนมาร์ก คัพ

ไนโคบิง เอฟซี Vs เวเจิล

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/ac84594aecc63fa477a132d0855cf669.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e04\u0e31\u0e1e"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e44\u0e19\u0e42\u0e04\u0e1a\u0e34\u0e07 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 vs \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 22.59 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\nDEN D1\t06\/05\/18 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25 2-1 \u0e44\u0e19\u0e42\u0e04\u0e1a\u0e34\u0e07 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35\nDEN D1\t26\/10\/17 \u0e44\u0e19\u0e42\u0e04\u0e1a\u0e34\u0e07 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 1-1 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25\nDEN D1\t06\/08\/17 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25 4-1 \u0e44\u0e19\u0e42\u0e04\u0e1a\u0e34\u0e07 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35\nDEN D1\t13\/04\/17 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25 2-2 \u0e44\u0e19\u0e42\u0e04\u0e1a\u0e34\u0e07 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35\nDEN D1\t02\/12\/16 \u0e44\u0e19\u0e42\u0e04\u0e1a\u0e34\u0e07 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 4-3 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\nDEN D1\t07\/10\/18 \u0e42\u0e23\u0e2a\u0e01\u0e34\u0e25\u0e14\u0e4c 2-2 \u0e44\u0e19\u0e42\u0e04\u0e1a\u0e34\u0e07 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35- \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\nDEN D1\t30\/09\/18 \u0e44\u0e19\u0e42\u0e04\u0e1a\u0e34\u0e07 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 4-2 \u0e19\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e27\u0e14 - \u0e0a\u0e19\u0e30\nDEN D1\t23\/09\/18 \u0e0b\u0e34\u0e25\u0e40\u0e04\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 3-1 \u0e44\u0e19\u0e42\u0e04\u0e1a\u0e34\u0e07 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 - \u0e41\u0e1e\u0e49\nDEN D1\t16\/09\/18 \u0e44\u0e19\u0e42\u0e04\u0e1a\u0e34\u0e07 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 2-0 \u0e2e\u0e27\u0e34\u0e42\u0e14\u0e1f - \u0e0a\u0e19\u0e30\nDEN CUP\t13\/09\/18 \u0e40\u0e2d\u0e0a\u0e44\u0e2d\u0e40\u0e04 \u0e40\u0e2e\u0e25\u0e40\u0e25\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e31\u0e1a 2-2 \u0e44\u0e19\u0e42\u0e04\u0e1a\u0e34\u0e07 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\nDEN SASL\t06\/10\/18 \u0e0b\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e08\u0e2a\u0e01\u0e35 3-0 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25 - \u0e41\u0e1e\u0e49\nDEN SASL\t29\/09\/18 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25 1-1 \u0e41\u0e23\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\nDEN SASL\t22\/09\/18 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25 1-0 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 - \u0e0a\u0e19\u0e30\nDEN SASL\t18\/09\/18 \u0e2d\u0e31\u0e25\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e1a\u0e35\u0e40\u0e04 1-1 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\nDEN CUP\t12\/09\/18 \u0e1a\u0e35\u0e40\u0e04 \u0e40\u0e1f\u0e23\u0e21 2-5 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\t\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/987eb5d46321955e11dba8eec428e892.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e44\u0e19\u0e42\u0e04\u0e1a\u0e34\u0e07 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 \u0e2a\u0e48\u0e07\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e15\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e14\u0e19\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e41\u0e21\u0e14\u0e2a\u0e4c \u0e04\u0e32\u0e25\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e41\u0e25\u0e30 \u0e25\u0e32\u0e2a\u0e4c \u0e44\u0e1e\u0e25\u0e14\u0e23\u0e39\u0e1e \u0e41\u0e25\u0e30\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e42\u0e08\u0e0a\u0e34\u0e21 \u0e27\u0e32\u0e01\u0e40\u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e04\u0e2d\u0e22\u0e25\u0e48\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e47\u0e40\u0e15\u0e47\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e0a\u0e49 \u0e2d\u0e25\u0e31\u0e19 \u0e0b\u0e39\u0e0b\u0e48\u0e32 \u0e25\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e38\u0e01\u0e43\u0e19\u0e41\u0e14\u0e19\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07 \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22 \u0e01\u0e38\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e1f \u0e19\u0e34\u0e25\u0e2a\u0e4c\u0e0b\u0e2d\u0e19 \u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e43\u0e19\u0e41\u0e14\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e23\u0e30\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e44\u0e19\u0e42\u0e04\u0e1a\u0e34\u0e07 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e04\u0e48\u0e17\u0e35\u0e21\u0e43\u0e19\u0e14\u0e34\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19 1 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25 \u0e21\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e25\u0e35\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28 \u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25 \u0e14\u0e39\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e34\u0e14\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1b\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e17\u0e35\u0e21\u0e25\u0e35\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07 \u0e21\u0e35\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25 \u0e0a\u0e19\u0e30 2-1"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]