วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : บราซิล เซเรีย เอ

โบตาโฟโก้ Vs วาสโก ดา กามา

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/56f834165f2b2741c4d89328042f2708.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 \u0e40\u0e0b\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e2d"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e42\u0e1a\u0e15\u0e32\u0e42\u0e1f\u0e42\u0e01\u0e49 vs \u0e27\u0e32\u0e2a\u0e42\u0e01 \u0e14\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e21\u0e32"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 07.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e42\u0e1a\u0e15\u0e32\u0e42\u0e1f\u0e42\u0e01\u0e49 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e1b\u0e1b."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\nBRA D1\t06\/03\/2018 \u0e27\u0e32\u0e2a\u0e42\u0e01 \u0e14\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e21\u0e32 1-2 \u0e42\u0e1a\u0e15\u0e32\u0e42\u0e1f\u0e42\u0e01\u0e49\nBRA RJ\t04\/09\/2018 \u0e27\u0e32\u0e2a\u0e42\u0e01 \u0e14\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e21\u0e32 0-1 \u0e42\u0e1a\u0e15\u0e32\u0e42\u0e1f\u0e42\u0e01\u0e49\nBRA RJ\t04\/02\/2018 \u0e42\u0e1a\u0e15\u0e32\u0e42\u0e1f\u0e42\u0e01\u0e49 2-3 \u0e27\u0e32\u0e2a\u0e42\u0e01 \u0e14\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e21\u0e32\nBRA RJ\t03\/22\/2018 \u0e27\u0e32\u0e2a\u0e42\u0e01 \u0e14\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e21\u0e32 2-3 \u0e42\u0e1a\u0e15\u0e32\u0e42\u0e1f\u0e42\u0e01\u0e49\nBRA RJ\t03\/19\/2018 \u0e42\u0e1a\u0e15\u0e32\u0e42\u0e1f\u0e42\u0e01\u0e49 2-3 \u0e27\u0e32\u0e2a\u0e42\u0e01 \u0e14\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e21\u0e32\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\nCON CSA\t10\/04\/2018 \u0e42\u0e1a\u0e15\u0e32\u0e42\u0e1f\u0e42\u0e01\u0e49 2-1 \u0e1a\u0e32\u0e40\u0e2e\u0e35\u0e22 \u0e1a\u0e35\u0e40\u0e2d - \u0e0a\u0e19\u0e30\nBRA D1\t10\/01\/2018 \u0e42\u0e1a\u0e15\u0e32\u0e42\u0e1f\u0e42\u0e01\u0e49 2-2 \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e32\u0e42\u0e25 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\nBRA D1\t09\/24\/2018 \u0e27\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 \u0e1a\u0e35\u0e40\u0e2d 3-4 \u0e42\u0e1a\u0e15\u0e32\u0e42\u0e1f\u0e42\u0e01\u0e49 - \u0e0a\u0e19\u0e30\nCON CSA\t09\/21\/2018 \u0e1a\u0e32\u0e40\u0e2e\u0e35\u0e22 \u0e1a\u0e35\u0e40\u0e2d 2-1 \u0e42\u0e1a\u0e15\u0e32\u0e42\u0e1f\u0e42\u0e01\u0e49 - \u0e41\u0e1e\u0e49\nBRA D1\t09\/16\/2018 \u0e42\u0e1a\u0e15\u0e32\u0e42\u0e1f\u0e42\u0e01\u0e49 1-0 \u0e2d\u0e40\u0e21\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32 \u0e21\u0e34\u0e44\u0e19\u0e42\u0e23\u0e48 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\nBRA D1\t10\/02\/2018 \u0e1b\u0e32\u0e23\u0e32\u0e19\u0e32 \u0e1e\u0e35\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c 1-1 \u0e27\u0e32\u0e2a\u0e42\u0e01 \u0e14\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e21\u0e32 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\nBRA D1\t09\/28\/2018 \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e42\u0e15\u0e2a 1-1 \u0e27\u0e32\u0e2a\u0e42\u0e01 \u0e14\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e21\u0e32 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\nBRA D1\t09\/25\/2018 \u0e27\u0e32\u0e2a\u0e42\u0e01 \u0e14\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e21\u0e32 2-1 \u0e1a\u0e32\u0e40\u0e2e\u0e35\u0e22 \u0e1a\u0e35\u0e40\u0e2d - \u0e0a\u0e19\u0e30\nBRA D1\t09\/16\/2018 \u0e27\u0e32\u0e2a\u0e42\u0e01 \u0e14\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e21\u0e32 1-1 \u0e1f\u0e25\u0e32\u0e40\u0e21\u0e07\u0e42\u0e01 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\nBRA D1\t09\/10\/2018 \u0e27\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 \u0e1a\u0e35\u0e40\u0e2d 1-0 \u0e27\u0e32\u0e2a\u0e42\u0e01 \u0e14\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e21\u0e32 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/fb182a834027dae1f25726d71ac63f6a.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e42\u0e1a\u0e15\u0e32\u0e42\u0e1f\u0e42\u0e01\u0e49 \u0e22\u0e31\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e02\u0e22\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e19\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e46 \u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e14\u0e34\u0e42\u0e2d \u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e42\u0e01 \u0e19\u0e34\u0e25\u0e15\u0e31\u0e19 \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e42\u0e15\u0e2a \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e17\u0e48\u0e32\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e46 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e38\u0e01\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e35\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e34\u0e40\u0e2d\u0e0b\u0e48\u0e32 \u0e01\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e01\u0e4b\u0e32, \u0e42\u0e23\u0e14\u0e23\u0e34\u0e42\u0e01 \u0e25\u0e34\u0e19\u0e42\u0e14\u0e42\u0e0b \u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e22\u0e34\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30 \u0e40\u0e25\u0e42\u0e2d\u0e19\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e14 \u0e27\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e08\u0e2d\u0e21\u0e41\u0e2d\u0e2a\u0e0b\u0e34\u0e2a\u0e15\u0e4c\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e14\u0e23\u0e2d\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e46 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u0e44\u0e14\u0e49\u0e14\u0e35\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e15\u0e49\u0e19 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e01\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e43\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e15\u0e01\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e0b\u0e30\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e2a\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38 \u0e21\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e22\u0e27\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e47\u0e15\u0e32\u0e21 \u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e39\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e01\u0e47\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e42\u0e1a\u0e15\u0e32\u0e42\u0e1f\u0e42\u0e01\u0e49 \u0e0a\u0e19\u0e30 1-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]