วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 3

ปัว เอฟซี Vs ชอล์มบลี

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/1321c636a02ae8cc3999ff0791c8ffd5.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a \u0e14\u0e34\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19 3"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e1b\u0e31\u0e27 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 vs \u0e0a\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e1a\u0e25\u0e35"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 01.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e0a\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e1a\u0e25\u0e35 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e1b\u0e1b."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\nFRA D3\t03\/17\/2018 \u0e1b\u0e31\u0e27 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 0-1 \u0e0a\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e1a\u0e25\u0e35\nFRA D3\t10\/14\/2017 \u0e0a\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e1a\u0e25\u0e35 2-2 \u0e1b\u0e31\u0e27 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35\nFRA D3\t04\/28\/2017 \u0e1b\u0e31\u0e27 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e351-1 \u0e0a\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e1a\u0e25\u0e35\nFRA D3\t12\/10\/2016 \u0e0a\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e1a\u0e25\u0e35 0-0 \u0e1b\u0e31\u0e27 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\nFRA D3\t10\/06\/2018 \u0e40\u0e01\u0e27\u0e27\u0e35\u0e25\u0e22\u0e4c \u0e2d\u0e39\u0e41\u0e2d\u0e2a 2-0 \u0e1b\u0e31\u0e27 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 - \u0e41\u0e1e\u0e49\nFRA D3\t09\/29\/2018 \u0e1b\u0e31\u0e27 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 1-3 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e14\u0e0b \u0e2d\u0e40\u0e27\u0e23\u0e2d\u0e19 - \u0e41\u0e1e\u0e49\nFRA D3\t09\/22\/2018 \u0e15\u0e39\u0e23\u0e4c \u0e41\u0e2d\u0e1f\u0e40\u0e0b 1-2 \u0e1b\u0e31\u0e27 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 - \u0e0a\u0e19\u0e30\nFRA D3\t09\/15\/2018 \u0e1b\u0e31\u0e27 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 1-1 \u0e27\u0e34\u0e25\u0e40\u0e25\u0e1f\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0a - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\nFRA D3\t09\/08\/2018 \u0e2d\u0e39\u0e41\u0e2d\u0e2a \u0e01\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e42\u0e19\u0e48 1-1 \u0e1b\u0e31\u0e27 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\nFRA D3\t10\/06\/2018 \u0e25\u0e32\u0e27\u0e32\u0e25 2-0 \u0e0a\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e1a\u0e25\u0e35 - \u0e41\u0e1e\u0e49\nFRA D3\t09\/29\/2018 \u0e0a\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e1a\u0e25\u0e35 4-1 \u0e14\u0e23\u0e47\u0e2d\u0e07\u0e0b\u0e35\u0e48 - \u0e0a\u0e19\u0e30\nFRA D3\t09\/22\/2018 \u0e1a\u0e23\u0e39\u0e04 \u0e1e\u0e35\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e32\u0e2a 0-1 \u0e0a\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e1a\u0e25\u0e35 - \u0e0a\u0e19\u0e30\nFRA D3\t09\/15\/2018 \u0e0a\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e1a\u0e25\u0e35 2-0 \u0e1a\u0e39\u0e42\u0e25\u0e0d\u0e08\u0e19\u0e4c - \u0e0a\u0e19\u0e30\nFRA D3\t09\/08\/2018 \u0e40\u0e01\u0e27\u0e27\u0e35\u0e25\u0e22\u0e4c \u0e2d\u0e39\u0e41\u0e2d\u0e2a 0-1 \u0e0a\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e1a\u0e25\u0e35- \u0e0a\u0e19\u0e30\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/31bdcd1f654adea7848fe43b47719117.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e1b\u0e31\u0e27 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 \u0e14\u0e39\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e14\u0e35\u0e19\u0e31\u0e01 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e27\u0e48\u0e32 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32 \u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32 \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e41\u0e04\u0e48\u0e19\u0e31\u0e14\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e47 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 2 \u0e41\u0e1e\u0e49\u0e2d\u0e35\u0e01 2 \u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e15\u0e32\u0e21\u0e15\u0e23\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e15\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e14\u0e39\u0e19\u0e48\u0e32\u0e01\u0e25\u0e31\u0e27\u0e41\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e43\u0e14 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e0a\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e1a\u0e25\u0e35 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e14\u0e38\u0e14\u0e31\u0e19 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e40\u0e01\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e1e\u0e48\u0e32\u0e22\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e25\u0e32\u0e27\u0e32\u0e25 2-0 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e27\u0e42\u0e21\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\u0e43\u0e04\u0e23\u0e08\u0e30\u0e44\u0e1b\u0e25\u0e49\u0e27\u0e07\u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e08\u0e32\u0e01 \u0e25\u0e32\u0e27\u0e32\u0e25 \u0e01\u0e47\u0e14\u0e39\u0e08\u0e30\u0e22\u0e32\u0e01\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19\u0e44\u0e1b \u0e15\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e21\u0e32\u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e14\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23 \u0e20\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e27\u0e21\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30 \u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e07\u0e46 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e43\u0e19\u0e04\u0e37\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e47\u0e04\u0e07\u0e15\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e41\u0e01\u0e23\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e2b\u0e27\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e0a\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e1a\u0e25\u0e35 \u0e0a\u0e19\u0e30 1-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]